Nordmenn blant dei giftigaste i verda

Nordmenn har rundt 40 gonger fleire miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år sidan.