Antallet asylbarn doblet i tolvte time

Opprørt over Frps opptreden, fremmet KrF og Venstre i går nye motkrav. Tall fra politiet viser at antallet barn som får prøvd saken sin på nytt økte fra rundt 30 til 60.

Publisert Publisert

Frp.jpg

SISTE: Justisminister Anders Anundsen innkaller til pressekonferanse klokken 20.30.

De fire borgerlige partilederne sitter nå samlet for å fullføre de siste detaljene i forhandlingene. Ingen avtale er i boks, men BT får nå bekreftet fra kilder i Frp at de kommer til å akseptere den avtalen som partilederne i de fire borgerlige partiene har fremforhandlet. Det er ventet at en en avtale vil bli presentert i kveld.

Det mest sentrale i avtalen er at asylbarn som har vært mer enn fire år i Norge, og som ble sendt ut mellom juli og mars i år, skal få vurdert sakene sine på nytt.

Siv Jensen var svært ordknapp da hun møtte pressen klokken 17.30 i dag.

— Jeg har fått et tydelig mandat som jeg nå skal samtale videre om, og inntil vi er ferdige foreligger det ingen avtale, sier Jensen.

Antall barn doblet

svp://100080

De borgerlige partiledernes møttes til arbeidsmiddag i statsministerboligen tirsdag kveld. I forkant ble det presentert en skisse til løsning. KrF-leder Knut Arild Hareide la i går kveld ikke skjul på sin misnøye med det som var blitt presentert. Sentralt her var flere nye krav fra Frp for å kunne gå med på en avtale. Blant annet skal Fremskrittspartiet fremmet ønsker om å redusere antallet kvoteflyktninger.BT får opplyst fra kilder på Stortinget at Frps krav om nye innstramminger gjorde det mulig for Venstre og KrF å fremme flere motkrav. Dette gjorde igjen at det ble mulig å få til en avtale der en fikk innlemmet barn med botid i Norge på fire år eller mer — og ikke 4,5 år - som tidligere har vært forespeilet fra Justis- og beredskapsdepartmentet.

Tall fra Politiets utlendingsenhet viser at endringen betyr svært mye når det gjelder hvor mange som kommer inn under avtalen.

  • Fra 1. juli og til utgangen av februar i år ble det tvangsutsendt 60 asylbarn med fire år eller lenger botid.
  • For asylbarn med botid på 4,5 år eller mer er tallet 28. * Det betyr at motkravet fra KrF og Venstre har ført til at 32 flere barn kommer inn under avtalen.
  • Tar en med søsken blir tallet enda høyere. Anundsen uttalte på pressekonferansen at rundt 100 barn vil få prøvd saken sin på nytt.

BT får også opplyst at KrF og Venstre på overtid fikk gjennomslag for at det skal bevilges ekstra midler til å finne de familiene som er uttransportert. Det skal være stor usikkerhet hvor mange av de cirka 60 berørte asylbarna befinner seg. Mange skal ha reist videre til andre land etter å ha blitt sendt tilbake til hjemlandet.

VG: Erna slo i bordet

Ifølge VG skal flere av Frps opprinnelige krav være tatt ut i det siste utkastet til ny avtale.

  • I skissen fra tirsdag hadde regjeringen, etter påtrykk fra Frp, forslått at kun barn sendt ut mellom 1. september og ut fjoråret skulle få sakene sine vurdert på nytt. Nå settes datoene til 1. juli til og med 25. mars. Det betyr naturlig nok at flere utsendte asylbarn vil få sakene sine vurdert på nytt.
  • Det skal også ha lagt inne et krav om at kvoteflyktninger som kom som enslige til Norge, ikke skal kunne få familiegjenforening med barn som var hos en omsorgsperson. Dette kravet skal ha blitt droppet.

VG skriver at disse kravene skal KrF og Venstre ha stått så hardt på for å få gjennomført, at statsminister Erna Solberg skal ha «slått i bordet» for å få Frp-leder Siv Jensen til å godta løsningen.

Frp vant frem

VG melder også at Frp har fått gjennomslag på flere punkter. Blant annet skal flyktninger som kommer til Norge fra nå av måtte melde fra innen seks måneder hvem de ønsker å søke familiegjenforening med. Den fristen er nå på ett år.

Asylbarnsaken har nå preget nyhetsbildet i snart fem måneder. Det var 2. desember at BT avslørte at Anundsens ordre om å skjerme asylbarn aldri nådde politiet. Det fikk opposisjonen til å rase. - Vi har mistenkt dette lenge. Vi har jo sett på tallene at det er mange av de lengeværende barna som allerede er sendt ut, sa SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen. Anundsen måtte stå skolerett i Stortinget og unnskylde samme dag. I forkant uttalte han at det aldri var meningen å tømme lageret av barn.

BT kunne senere fortelle at Anundsenble varslet om de mange uttransportene som fant sted, og dermed kanskje burde forstått at ordren aldri nådde frem til politiet. Statistikk fra PU viser at Anundsen i september 2014 sendte ut flere asylbarn enn forgjengeren Grete Faremo (Ap) gjorde i hele 2013.

Anundsen har forklart de høye tallene med at det åpnet seg en mulighet for uttransport til Afghanistan og Nigeria. Senere kunne BT avslører at åpningen slett ikke var så åpen, og at afghanerne hadde protestert kraftig på den kraftige økningen i returer av barnefamilier. Det viste seg at Anundsens rekordhøye måltall hadde vært styrende for politiets prioriteringer. Barn var blitt sendt ut, og et prosjekt som satset på å returnere kriminelle var lagt ned.

6. februar arrangerte Kontroll- og konstitusjonskomiteen høring mot Anundsen. I etterkant har både SV, Sp og Ap varslet at de vil fremme mistillit mot statsråden.

JAKTER LØSNING: Statsminster Erna Solberg skal i dag ha gått fra møte til møte med partilederne på borgerlig side.

Publisert