- Vil ha tydelige prester

Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland vil ha tydelige prester i Den norske kirke. Dessuten gleder hun seg over flere kvinner i Kirkens ledelse.

Publisert Publisert
  • Rune Valderhaug

I går ettermiddag åpnet Svarstad Haugland den andre nasjonale prostekonferansen i Den norske kirke. Samtlige av landets 104 proster og de 11 biskopene deltar på den tre dager lange konferansen i Bergen.

Konferansen skal i første rekke drøfte prostenes stilling og arbeidssituasjon som ledere på nivået mellom biskop og prest i Kirken. Blant temaene er nyorganisering av prestetjenesten, prosten som leder og funn om kirkelig lederskap i forbindelse med Maktutredningen.

— Trenger trygge prester

— Menighetene trenger trygge prester som er tydelige. Dette handler mye om personlighet, men også om kompetanse og få rom til egen utvikling. Prestetjenesten er krevende. Derfor er det viktig at man skaper rom både til å være og til å utvikle seg mens man står i tjenesten. Til dette tror jeg prestene trenger hjelp. De trenger proster som våger å ta fra dem den dårlige samvittigheten når arbeidsdagen er slutt. Men noen trenger også en prost som krever mer av dem, sa Svarstad Haugland.

Stor oppgave

Hun la til at prostene står i en uvurderlig viktig situasjon for å kunne utvikle Folkekirken til fortsatt å kunne nå de mange. I så måte er den sterke motivasjonen for å få gjennomført den omfattende planen for dåpsopplæring oppløftende. Denne planen er påkrevd, og en stor oppgave både ut fra det Kirken skylder alle døpte og hjemmene deres, og ut fra behovene Kirken har som folkekirke i Norge.

Kirkeministeren er også godt fornøyd med at det gradvis blir flere kvinnelige toppledere i Kirken. Nå er to av 11 biskoper og 11 av 104 proster kvinner.

Publisert