Enighet i Spekter-oppgjøret

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing samt AFP og slitertillegg.

Publisert: Publisert:
NTB

For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på 1.950 kroner per år. Samtidig vil lavtlønte få et tillegg på 4.875 kroner i året. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

Økt kjøpekraft

– Med dette resultatet i ryggen har vi et godt utgangspunkt for å sikre våre medlemmer økt kjøpskraft i de kommende lokale forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter i en pressemelding.

Partene meglet også frem at det i virksomheter som har privat AFP etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62 til 64 år.

Forhandles lokalt

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

For medlemmer i Unio og SAN forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, med unntak av i helseforetak/sykehus der fordelingen av sentralt og lokalt fastsatte tillegg forhandles senere.

Forhandlinger med Akademikerne er avtalt fredag 13. april.

Publisert: