Dommerne opphever frifinnelsen i Jensen-saken – Jensen anker til Høyesterett

Hele straffesaken mot Eirik Jensen kan komme opp på nytt som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side. Jensen anket beslutningen på stedet.

Publisert:
NTB

– Lagmannsretten mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

I en times tid var den tidligere polititoppen frikjent for tiltalepunktet som nesten garantert ville ha gitt ham 21 års fengsel – medvirkning til innførsel av flere tonn hasj som del av Gjermund Cappelens mangeårige narkotikavirksomhet.

Juryen klarte ikke finne dekning i bevisene for at Jensen hadde vært en del av virksomheten, men konkluderte bekreftende på at han hadde fått verdier og ytelser fra den såkalte narkobaronen som innebar grov korrupsjon.

Kjennelse opphevet

Men så kom fagdommerne i Borgarting lagmannsrett med sin vurdering. De mener juryen tar feil om skyldspørsmålet på narkotikapunktet og benytter seg av muligheten til å sette juryens kjennelse til side. Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de også må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl – fem måneder etter at hun satte retten første gang da ankebehandlingen startet i slutten av august.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Anker til Høyesterett

Da retten ble satt igjen, erklærte forsvareren hans, advokat John Christian Elden at beslutningen om å sette juryens kjennelse til side vil bli anket til Høyesterett. Han akter å bruke ankefristen på to uker til å begrunne anken.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig, var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, sa han.

– De har spyttet på juryen

Eirik Jensen var meget skuffet da han møtte pressekorpset etter at fagdommerne hadde satt juryens kjennelse til siden.

– Det skulle jo gås en runde på korrupsjonsbiten i morgen, men det fikk vi jo ikke anledning til. Jeg syntes det egentlig på en måte er å, for å si det på enkelt norsk, spytte på juryen, det lagmannsretten nå har gjort, uttalte en resignert og skuffet Eirik Jensen til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett hadde satt juryens kjennelse til side.

Tung periode

– Hva skal man si? Jeg er jo skuffet, selvfølgelig. Dette har blitt en prestisjesak, og det er ikke jeg som har gjort den til det, sa Jensen, før han svarte følgende på spørsmål om hva han mente med at det hadde blitt en prestisjesak:

– Jeg våger den påstanden. Dere får reflektere.

– Nå blir det ytterligere en tung periode, og å prøve å forberede seg mentalt og være klar til en runde til, det vet jeg ikke hvordan går, fortsatte Jensen.

Samvittighetsfull jury

På spørsmål om dette var det verste resultatet for Jensen, svarte han kort:

– Ja, selvfølgelig.

Han utdypet:

– Jeg har veldig liten tro på rettssystemet. Prinsippet er at du skal dømmes av likemenn, dine egne. De gjorde det samvittighetsfullt. Det har du sett på tidsbruken. At det blir en tilsidesettelse er helt uforståelig for meg, med det prinsippet i bunnen. Da er det klart at jeg reagerer.

Vil ikke kommentere

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kommer ikke til å kommentere Jensen-saken før det foreligger en rettskraftig dom i saken. Det opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

– Riksadvokaten tar avgjørelsen til etterretning, utover det henviser vi til aktoratet (Spesialenheten) for eventuelle kommentarer, opplyser kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas ved Riksadvokatembetet.

Publisert: