Venstre-topper åpner for Frp-partnerskap

Bare to av Venstres fylkesledere sier blankt nei til regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

Publisert:

TETTERE BÅND? Trine Skei Grande lukker ikke døren for regjeringssamarbeid med Siv Jensen og Frp. De fleste fylkeslederne i Venstre utelukker heller ikke en slik koalisjon. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Selv om Trine Skei Grande bedyrer at førstevalget er en blågrønn regjering med Høyre og KrF, avviser ikke partilederen at Venstre kan gå inn i en ny Solberg-regjering med Fremskrittspartiet.

BT har snakket med ledelsen i alle fylkespartiene.

Rundspørringen viser at det store flertallet, i likhet med Skei Grande, ikke er kategorisk avvisende til dette regjeringsalternativet. De fleste fylkeslederne er likevel nøye med å understreke at partiledelsen må få arbeidsro, og at det foretrukne alternativet er samarbeid med KrF og Høyre.

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, sier det slik:

– Det er politikken som er avgjørende, og da er det fornuftig å diskutere om vi skal gå i regjering. Det vil kunne gi oss større politisk innflytelse på viktige områder som skole og miljø. Men nå må vi aller først se på mulighetene for Venstres hovedalternativ som er samarbeid med Høyre og KrF, sier Lunde.

Les også

Solberg håper å lokke KrF inn i folden

– Ikke til hinder

Leder i Hordalands-partiet, Idun K. Bortne, gjentar partiets mantra om det blågrønne førstevalget, men heller ikke hun smeller døren igjen for regjeringssamarbeid med Frp.

– Jeg oppfatter ikke at partiets landsmøtevedtak gir grunnlag for å avvise det alternativet, men førsteprioritet er jo et samarbeid med Høyre og KrF, sier Bortne.

Det er partiets stortingsgruppe som skal avgjøre regjeringssamarbeid, men fylkeslederne vil gi sine råd gjennom landsstyret.

ÅPEN: Fylkesleder i Hordaland Venstre, Idun K. Bortne, utelukker ikke regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. – Men førsteprioritet er jo samarbeid med Høyre og KrF, sier hun. (Arkivfoto)

Gir handlingsrom

Det store flertallet av fylkestoppene er innstilt på å gi partileder Trine Skei Grande stort handlingsrom.

– Dette er ikke tiden for å lukke dører eller dra forhastede konklusjoner. Vi må se hva det er mulig å få til, sier Boye Bjerkholt, fylkesleder i Akershus.

– Nå må prosessene få gå sin gang og alle muligheter og konstellasjoner sjekkes ut, sier Torunn Sandvand, fylkesleder i Agder.

– Jeg har full tillit til at de som skal forhandle vil ivareta partiets interesser på en måte som gir oss mest mulig gjennomslag for vår politikk, sier Irene Vanja Dahl i Troms.

– Hva med et alternativ der også Frp inngår?

– Det er for tidlig å spekulere i, svarer Dahl.

Les også

Erna lovpriste egen valgkamp

– Må velge

I Sør-Trøndelag mener fylkesleder Hans Martin Storø at partiet må gjøre et klart valg; enten gå i regjering eller i opposisjon.

Storø tror ikke velgerne klarer å forholde seg til Venstre som et støtteparti eller som del av andre samarbeidskonstellasjoner.

– Jeg har ikke allergi mot noen partier. Det viktige er hvilken politikk som blir ført, og det totale resultatet er avgjørende, sier Storø.

Han mener likevel det vil være krevende for Venstre å bygge bro til Frp på områder som landbruk og i asyl- og innvandringspolitikken.

«Vil være et svik»

Men Skei Grande blir også advart mot å bli del av en regjeringskoalisjon der også Frp er med.

I Vestfold stiller fylkesleder Magdalena Fransson Lindtvedt seg helt avvisende til å gå i regjering med Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Per Sandberg.

– Vi har et landsmøtevedtak på at vi ønsker en regjering med Venstre, KrF og Høyre. Det vil være et svik både mot dette vedtaket og mot velgerne våre å gå i regjering sammen med Frp, sier fylkeslederen.

Loddet stemningen

Hun var onsdag i kontakt med det lokale partiapparatet for å lodde stemningen.

– Beskjeden fra Vestfold er tydelig. Det vil være veldig vanskelig for medlemmene våre å akseptere at vi skal forsvare Frp-politikk, når vi ideologisk står helt på den andre siden, sier Lindtvedt.

Hun nevner flyktningpolitikken som et spesielt vanskelig felt, og peker også på at Venstre fikk mindre oppslutning nå enn ved forrige valg.

– Den gangen valgte vi ikke å gå i regjering med Frp. Jeg kan ikke se at vi står sterkere nå, sier fylkeslederen – som de neste fire årene får Carl-Erik Grimstad, tidligere soussjef på Slottet, som stortingsrepresentant fra Vestfold.

Les også

Frp: – Et fantastisk valgresultat

PROVOSERER: Statsråd Sylvi Listhaug blir av mange Venstre-politikere utpekt som en av hovedgrunnene til at partiet ikke bør gå i regjering med Fremskrittspartiet. (Arkivfoto: Ørjan Deisz)

– Vil melde seg ut

Også leder i Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog, er helt klar på at partiet må avvise en slik løsning.

– Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen. Statsråder som Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug har hatt mange underlige utspill som kolliderer helt med våre verdier. Venstre kan aldri kompromisse om menneskerettigheter i integreringspolitikken eller i viktige miljøsaker, sier Wasskog.

Han mener konsekvensene for Venstre kan bli dramatiske hvis de går i regjering med Frp.

– Mange Venstre-folk vil da melde seg ut av partiet, spår han.

Wasskog mener partiet nå er havnet i en kinkig og krevende situasjon.

– Det hadde vært mer redelig om vi hadde sagt i valgkampen at regjeringssamarbeid med Frp var et mulig alternativ, sier han.

Les også

Hun kan klare det ingen Høyre-ledere før har klart

– Må puste med magen

I Bergen rådhus sitter Erlend Horn som Venstre-byråd – ikke sammen med Frp og Høyre, men med Ap og KrF. Han ser likevel ingen prinsipielle hindre for å gå i regjering med Frp.

– Et partis ærend er å få politisk uttelling. Nå må Venstre puste med magen og gi partiledelsen tillit. Her i Bergen gikk vi i forhandlinger med Ap og KrF etter kommunevalget og fikk gjennomslag for vår politikk. Det er viktig nå ikke å komme med absolutte krav. Ledelsen må få gjøre de vurderingene som trengs, sier Horn.

Publisert: