Kunne tatt MS Thorbjørn til Utøya

Hadde politiet gjort alt rett og fått  MS «Thorbjørn» til Utøya brygge, kunne politiet vært på Utøya kl. 18.00, 27 minutter tidligere, slår 22. julikommisjonen fast.

Publisert Publisert
  • Krister Clausen Hoaas

«Dersom MS Thorbjørn hadde blitt sikret som ressurs i denne tidlige fasen, kunne politiet dirigert den til Utøya brygge landsiden da dette ble besluttet som oppmøtested. I så fall hadde P-30 hatt mulighet til å ta seg direkte over til Utøya da de ankom til oppmøtestedet kl. 17.52. Politiet kunne da vært på øya cirka kl. 18.00», skriver kommisjonen.

«Fergen MS Thorbjørn har kvaliteter som gjorde den godt egnet som aksjonsbåt. Båten er opprinnelig et militært fartøy med kapasitet til å forflytte en stor mannskapsstyrke med utstyr og biler. Tre innringere med tilknytning til denne båten var, uavhengig av hverandre, i kontakt med politiet i akuttfasen. Politiet evnet ikke å avdekke båtens potensial og at den var tilgjengelig», heter det videre.

Sterk båt-kritikk

Politiets arbeid med å skaffe seg båter til overfarten til Utøya og koordineringen av mannskapene kritiseres sterkt i rapporten. Blant årsakene til svikten trekker kommisjonen frem «fravær av felles kommunikasjonsplattform og mangelfullt politiarbeid».

I rapporten pekes det på at i alt tre personer om bord på MS «Thorbjørn» var i kontakt med politiet. Første gang i den aller første nødmeldingen som er registrert (kl. 17.24), fra kapteinen på fergen. Deretter ringte AUF-leder Eskild Pedersen fire minutter senere. Heller ikke da ble det forsøkt å innhente informasjon om hvilken båt de befant seg på, eller hvor de hadde tenkt å legge til.

Hadde politiet klarlagt hvilken båt det var snakk om, ville MS «Thorbjørn» kunne bli tatt i bruk og politiet kunne kommet til Utøya tidligst kl. 18.00. Alternativt kunne patruljen som passerte nedkjøringen til oppmøtestedet om lag kl. 18.01 tatt seg over til Utøya sammen med patruljen som allerede var på Utøya brygge og vært på øya cirka 18.05.

Fikk direkte-tilbud

Men politiet ble også tilbud MS «Thorbjørn» direkte eller «uttrykkelig» som det heter i rapporten. Kl. 17.58 ringte en person som befant seg på land, sammen med skipperen på MS «Thorbjørn», til politiets nødtelefon.

Han fortalte politiet at de befant seg cirka én kilometer fra Utøya med den «store båten som frakter biler over til Utøya», og tilbød seg å komme til Utøya brygge med båten. Han ble spurt om hva han kunne bidra med, og svarte at han hadde en stor båt som kunne transportere mannskaper over «… hvis det er behov for det».

Problemet var at samtalen gikk til Søndre Buskerud politidistrikt, ikke Nordre. Og de to operasjonssentralene klare ikke å få kontakt med hverandre. Derfor kom ikke informasjonen videre.

Hadde den gjort det, og hadde politiet benyttet seg av MS «Thorbjørn» på det tidspunktet, ville de kunne ha vært på Utøya brygge landsiden cirka kl. 18.10 og ca. åtte minutter senere på Utøya. Fortsatt ni minutter før de faktisk trådte i land på øyen.

Publisert