Funn av våpen og eksplosiver hos mann i 70-årene i Stavanger

En mann er pågrepet etter funn av våpen, eksplosiver og ammunisjon i en bolig i Stavanger. Politiets bombegruppe og eksperter fra Forsvaret er på stedet.

BOLIGHUS: Politiets bombegruppe fra Oslo og eksperter fra Forsvaret er på stedet. Tommy Ellingsen, Stavanger Aftenblad

Politiets bombegruppe er ved et bolighus på Gausel i Stavanger etter funn av ammunisjon og våpen. En mann i 70-årene er pågrepet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

En mann i 70-årene er pågrepet og siktet for brudd på våpenlovgivningen etter funn av eksplosiver, våpen og ammunisjon i et bolighus på Gausel i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Politiets bombegruppe er ved et bolighus på Gausel etter funn av ammunisjon og våpen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Både politiets bombegruppe og eksperter fra Forsvaret er på stedet etter funn av store mengder eksplosiver, ammunisjon og våpen i et bolighus på Gausel i Stavanger torsdag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Mannen i 70-årene er siktet for brudd på våpenlovgivningen etter at politiet ransaket hans bolig torsdag.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det være snakk om store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon på stedet, noe politiet bekrefter i en pressemelding torsdag kveld.

Mannens forsvarer, advokat Knut Lerum, sier til NRK at han kun har hatt en kort samtale med sin klient, og at det er ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Eksplosiver

– I forbindelse med en straffesak ble det gjort undersøkelser i mannens bolig på Gausel i Stavanger. Det er beslaglagt våpen og ammunisjon. Det er også gjort funn av gjenstander som kan stamme fra Forsvaret, og derfor har Sørvest politidistrikt fått bistand fra Forsvaret, opplyser jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt i pressemeldingen.

Ifølge Engløkk er det også gjort funn av eksplosiver i boligen, og politiet har derfor fått bistand fra bombegruppen i Oslo.

– Eksplosivene er undersøkt og vil bli destruert fredag. I den forbindelse vil beboere i nabohus bli evakuert samme dag. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, opplyser Engløkk.

Til NRK sier Engløkk at det eksplosive materialet trolig er av eldre dato.

Mannens advokat sier at hans klient er våpensamler og at de aller fleste våpnene er gamle og mange av dem ikke funksjonsdyktige.

Mattilsynet

Ifølge NRK kom politiet over våpnene ved en tilfeldighet. Politiet oppsøkte boligen etter at Mattilsynet var på adressen for å gjøre undersøkelser i forbindelse med meldinger om ulovlig dyrehold. Da mannen viste seg å ikke ville samarbeide, ble politiet kontaktet,

Politiet ønsker ikke å gå inn nærmere på hvorfor de var på stedet, utover at det dreide seg om en annen straffesak.

Ifølge Stavanger Aftenblad dreide det seg om bekymringsmeldinger om mannens kattehold.

Den pågrepne mannen er avhørt av politiet, men det er ikke tatt stilling til om han skal begjæres varetektsfengslet ennå.

Det vil pågå undersøkelser på stedet utover kvelden torsdag, men politiet har kontroll på situasjonen. Det aktuelle området er sperret av, og politiet vil holde vakt gjennom natten.

– Det er ingen grunn for beboere i området til å være bekymret for situasjonen, sier Engløkk.