Laksefisket kortes ned i Sogn og Fjordane

Miljødirektoratet stanser laksefisket i flere vassdrag i Sogn og Fjordane fordi fangsten har vært betydelig lavere enn tidligere år.

Publisert Publisert

STANS: Laksefisket i vassdragene rundt Sognefjorden og Førdefjorden avsluttes to uker tidligere enn vanlig. Bildet er ikke fra et av de rammede vassdragene. Foto: Bard Bøe (arkiv)

Det er fisket i vassdragene rundt Sognefjorden og Førdefjorden som avsluttes to uker tidligere enn vanlig.

De fleste vassdragene i området har hatt fisketid frem til 31. august, men nå vil laksefiske for denne sesongen stanses allerede 17. august, skriver Miljødirektoratet.

– Å stanse fisket er et tiltak for å sikre nok gytefisk i elvene til høsten, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær.

Mer enn halvert

Mye tyder på at innsiget av villaks i vassdragene i Sogn og Fjordane er avvikende lavt. Miljødirektoratet mener fangsten er mer enn halvert fra tidligere.

Samtidig har fangsten i området vært langt dårligere enn i resten av landet.

– Dette kalles et ekstraordinært tiltak, men dette er en vurdering som er blitt gjort hvert eneste år siden vi innførte det som et fast system for fem år siden, sier Fjellvær.

– Er du bekymret?

– Vi må trå varsomt, og dette er en føre var-handling. Men i noen av elvene er det 26 prosent av det vi hadde forventet av gytebestanden som kommer tilbake, og vi regner det som total kollaps hvis det er under 20 prosent, sier den fungerende avdelingsdirektøren i Miljødirektoratet.

Bare i Sogn og Fjordane

Hun understreker at tiltaket med å stoppe laksefisket to uker tidligere i flere vassdrag kun innføres i Sogn og Fjordane.

– Vet dere hvorfor innsiget av villaks er så dårlig i Sogn og Fjordane?

– Det kan være flere grunner, og vi har teorier, men dette er noe vi vil vurdere i ettertid, sier Fjellvær.

I disse elvene stanses laksefisket den 17. august:

 • Gjelsvikelva (Askvoll)
 • Kvernhuselva (Askvoll)
 • Skorvselva (Askvoll)
 • Stongselva (Askvoll)
 • Eikjadalselva (Balestrand)
 • Eselva (Balestrand)
 • Nesselva (Balestrand)
 • Standalselva (Flora)
 • Heilvangselva (Førde)
 • Alldalselva (Gulen)
 • Austgulelva (Gulen)
 • Brekkeelva (Gulen)
 • Dingjeelva (Gulen)
 • Indre Oppedalselva (Gulen)
 • Instefjordelva (Gulen)
 • Midt-Takleelva (Gulen)
 • Midtunelva (Gulen)
 • Moldeelva (Gulen)
 • Nordgulelva (Gulen)
 • Ytre Oppedalselva (Gulen)
 • Åmdalselva (Gulen)
 • Bøelva (Hyllestad)
 • Eidevatnet (Hyllestad)
 • Salbuelva (Hyllestad)
 • Teigevassdraget (Hyllestad)
 • Bjordalselva (Høyanger)
 • Førdeelva (Høyanger)
 • Indredalselva (Høyanger)
 • Ortnevikselva (Høyanger)
 • Storelva (Høyanger)
 • Østerbøelva (Høyanger)
 • Østerbøvassdraget/Brekkeelva (Høyanger)
 • Østerbøvassdraget/Sørebøelva (Høyanger)
 • Øystrebøelva (Høyanger)
 • Henjaelva (Leikanger)
 • Njøselva (Leikanger)
 • Dalsdalselva (Luster)
 • Engjadalselvi (Luster)
 • Fortunselva (Luster)
 • Jostedalselva (Luster)
 • Erdalselva (Lærdal)
 • Redalselva (Naustdal)
 • Amla (Sogndal)
 • Mundalselva (Sogndal)
 • Kaupangerelva (Sogndal)
 • Storelva (Sogndal)
 • Dalselva (Vik)
 • Feioselvi (Vik)
 • Fresvikelva (Vik)
 • Hopra (Vik)
 • Sleipo (Vik)
 • Seimsdalselvi (Årdal)
 • Vikadalselva (Årdal)
 • Årdalselva (Årdal)

Publisert