12 prosent av UiB-ansatte er blitt mobbet eller trakassert det siste året

300 ansatte ved universiteter og høgskoler opplyser at de har opplevd seksuell trakassering på jobb, viser en ny kartlegging.

Publisert:

BEKYMRET OVER TALLENE: – Overgrep, krenking, mobbing og maktmisbruk har ingen plass på UiB, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

På landsplan er det 299 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året.

I en pressemelding skriver Universitetet i Bergen (UiB) at rapporten viser at 12 prosent av UiB-ansatte som svarte er blitt mobbet eller trakassert i nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året.

– Høyt tall

Dag Rune Olsen, styreleder for Universitets- og høgskolerådet og rektor ved UiB, uttaler at tallet er for høyt og at det bekymrer ham.

– Et universitet skal være et trygt sted for studenter og tilsatte. Vi kan ikke akseptere at det foregår noen form for trakassering. Overgrep, krenking, mobbing og maktmisbruk har ingen plass på UiB, sier Olsen i en melding på UiBs nettsider.

Det ble sendt ut 5077 intervjuforespørsler til UiB-tilsatte. Av disse svarte 1813 personer på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 37 prosent.

Én alvorlig sak

Ifølge rapporten oppgir en tilsatt å ha blitt truet, tvunget eller presset til seksuell omgang i løpet av det siste året, står det i meldingen.

Olsen sier at ledelsen har håndtert én sak av alvorlig karakter det siste året, og at det har fått følger for ansettelsesforholdet til den anklagede.

– Rapporten indikerer at det kan være mørketall her. Jeg oppfordrer alle som blir utsatt for overgrep om å melde fra. Blir vi gjort kjent med aktuelle hendelser, griper vi inn, sier Olsen.

UAKSEPTABELT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier resultatene fra den nasjonale kartleggingen om seksuell trakassering og mobbing på universiteter og høgskoler er uakseptable. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

17.984 personer deltok

Det ble i vår gjennomført en nasjonal undersøkelse blant ansatte på universiteter og høgskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Kartleggingen har blitt gjort på initiativ fra Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

Alle høgskoler og universiteter i Norge ble invitert til å være med på kartleggingen og 26 institusjoner svarte ja. 17.984 personer har svart på kartleggingen og det gir en svarfrekvens på 43 prosent.

18 seksuelle overgrep

I undersøkelsen kommer det frem totalt 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes arbeidsforhold i løpet av de siste tolv månedene.

35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

– Dette er helt uakseptabelt og viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Publisert: