Politiet: Ikke grunnlag for siktelser etter Scandinavian Star-brann

Politiet går inn for å henlegge Scandinavian Star-saken, etter to år med ny etterforskning. De finner ikke grunnlag for å sikte noen for å ha stått bak brannen som tok 159 menneskeliv.

BRANN: Utbrent bar på dekk etter brannen på Scandinavian Star.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Etterforskningen har ikke vært rettet mot en eller flere personer, men har vært fokusert på å få opplyst de faktiske forholdene. Gjennom etterforskningen har man ikke klart å finne bevis som kan danne grunnlag for at mistanke rettes mot en eller flere personer, ifølge Oslo politidistrikt.

– På bakgrunn av de faktiske funn og vurdering av disse mener påtalemyndigheten at saken må henlegges etter bevisets stilling, sier påtaleansvarlig Hanne Fauske.

På en pressekonferanse om etterforskningen tirsdag klokken 13 sa politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, at politiet hadde et genuint ønske om å kunne gi konkrete svar.

– Vi har ikke fått de presise sannheter, men vi har fått mange avklaringer, sa han.

Kan ikke utelukke brannstiftere

Fauske la vekt på vitners beskrivelse av intens varme, som inkluderte rødglødende plater og kokende vann da hun gikk gjennom detaljene i brannetterforskningen. Politiet mener at temperaturen var så høy at det er mulig med selvantennelser og branner som blusset opp igjen på grunn av manglende etterslukking, men de kan ikke utelukke andre årsaker til at skipet brant så lenge.

Politiet har undersøkt om mannskap om bord saboterte og bøyde et omdiskutert hydraulikkrør ombord på båten for å tilføre brennbar væske til brannen. Fauske sier at området rundt ville vært preget og at rør som bøyes ved en stang ville hatt en mer markert knekk. Dermed kan de ikke utelukke at røret ble bøyd på grunn av oppvarming under brannen og avkjøling etter brannen.

Les også:

Les også

De dødes talsmann

Politiet har ikke funnet svar på om det var mulig å lede diesel gjennom hydraulikksystemet. Og de sakkyndige kunne heller ikke si noe om hva som brant ved å studere røyken.

– Dersom diesel skal ha blitt tilført, ville man ha observert det i lukt eller søl, og det er ingen som sier noe om det i 2014-16, sier Fauske.

Politiet har også etterforsket om branndører ble holdt åpne eller om gjenstander i ganger og fellesområder er plassert der for å tilføre brannen materiale. Selv om vitnene beskriver et rotete skip som til dels var under oppusning, så kan ikke politiet utelukke at tingene ble flyttet før brannen eller var del av oppussingsarbeidet.

sxf46bcd.jpg

18 land involvert

Politiet har involvert 18 land i fem verdensdeler i forbindelse med den nye etterforskningen.

– Vi har fått opplyst de temaene som var helt sentrale for oss. Vi har kanskje også kommet lenger enn det man kunne forvente i en så kompleks sak, sa etterforskningsleder Terje Bechmann Dahl på pressekonferansen.

Politiet gikk gjennom sin etterforskning av saken, som ble gjenopptatt i 2014 etter en totalgjennomgang i 2013. – Det er en omfangsrik sak, og vi kan dessverre ikke forvente å få svar på alle spørsmål. Det er realiteten. Det har vært flere utfordringer knyttet til etterforskningen. Skipet eksisterer ikke lenger, og det er en vesentlig utfordring at man ikke lenger har et åsted, sa Dahl.

Det har vært tidkrevende arbeid med etterforskningen, fortalte han. Dokumentasjon er sikret fra land over hele verden.

– Det har vært et internasjonalt preg over etterforskningen. Vi har involvert 18 ulike land plassert i fem ulike verdensdeler. Det er avhørt over 70 vitner, og det er vitneavhør som har vært krevende. Vi besitter i dag mer enn 60.000 sider av dokumenter, det er både beslag og egen produksjon, sa etterforskningslederen.

— Ikke dieselsabotasje

Det er ikke grunnlag for å anta at det ble sølt dieselolje som en sabotasjehandling mens brannen på Scandinavian Star pågikk, slår politiet fast.

Dette har vært en av hovedteoriene fra representantene til de etterlatte etter ferjebrannen i 1990. Ifølge Dahl er det ingen rapporter om noe slikt. Han opplyser at ingen av dem som jobbet med slokkingen, har bemerket at dieselolje er blitt spylt gjennom hydraulikksystemet.

– Det er ikke grunnlag for å si at det er sølt dieselolje som en sabotasjehandling mens brannen pågikk, sa han under pressekonferansen.

- Ordinære forsikringsvilkår

Det var fremsatt en hypotese om at motivet for brannen var økonomisk vinning ved å fremkalle et forsikringstilfelle. Politiet slår fast at dette ikke var tilfelle.

– Det er ikke avdekket noe påfallende ved de avtalemessige forholdene. Det er ikke fremkommet opplysninger som sier at skipet ble satt i brann med økonomiske interesser som grunn, sier etterforskningsleder Terje Bechmann Dahl på politiets pressekonferanse om Scandinavian Star-etterforskningen.

Han forteller videre at de sakskyndige har i sin rapport kommet fram til at forsikringsforholdene var normale.

– Kasko var tegnet på vanlige danske vilkår. Det var helt ordinært, og vanlig praksis var at kaskotakst lå over markedsverdi eller omsetningsprisen av skipet, sa Dahl videre.

Klagefrist

De pårørende har tre uker på seg til å klage på avgjørelsen om å henlegge saken. Avgjørelsen kan påklages gjennom bistandsadvokatene.

Fauske understreket også at etterforskningen kan bli tatt opp igjen.

– Mordbrann vil ikke lenger blir foreldet. Skulle det komme nye opplysninger, vil det måtte vurderes, sier Fauske.

Saken har i denne omgangen blitt etterforsket i to år.

– I de to årene som er gått, er man dessverre ikke kommet noe nærmere svaret på hva som forårsaket brannen som tok 159 menneskeliv, sier Fauske, som likevel trekker fra at etterforskningen har gitt svar på mange av spørsmålene rundt skipets eierforhold.

Publisert: