Jensen dømt til 21 års fengsel for hasjsmugling og korrupsjon

Ekspolitimann Eirik Jensen er i Oslo tingrett funnet skyldig i korrupsjon. Han har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.

Publisert:

AVGJØRELSE: Dommer Kim Heger leser opp den fire timer langen domsavsigelsen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i rettssal 250 i Oslo tinghus mandag. Foto: NTB scanpix

NTB

Retten finner dermed den tidligere høyt betrodde politimannen skyldig etter de to mest alvorlige punktene i tiltalen, medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av sin stilling.

Dommerne fant ingen formildende omstendigheter, og har satt straffen til 21 års fengsel.

Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.

– Det er bevist utover enhver rimelig tvil, sa tingrettsdommer Kim Heger i sin gjennomgang av dommen i Oslo tingrett mandag.

Jensen skal domfelles i tråd med tiltalebeslutningen. Jensen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 162, den såkalte proffparagrafen, for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller forsøk på innførsel av narkotika, nærmere bestemt 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 14. november 2013.

Dommen er enstemmig.

Les også

En mann i grøfta?

– Beskyttet

Retten viser blant annet til Jensens handlinger etter pågripelsen av Cappelen, som etter rettens mening viser at han visste at han hadde en aktiv medvirkerrolle. Blant annet ødela Jensen en telefon da han fikk rede på at Cappelen var arrestert.

Retten avviser også argumentet om at Jensen ikke kunne kjenne til Tollvesenets planer og aksjoner.

– Det spiller ingen rolle om Jensen kunne vite om det var trygt å ta inn lasten. Det er heller ikke avgjørende om Jensen har ytt bistand ved hver enkelt innførsel, fastslår dommer Heger.

– Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen ved sin støtte og bistand har gitt inntrykk av at Cappelens hasjinnførsel er beskyttet, sier han.

Ingen lit til «blomsterspråk»

Også de mange tekstmeldingene mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen handlet åpenbart om innførsel av hasj, mener dommerne.

Ekspolitimannen har selv forklart SMS-meldingene som «blomsterspråk» og at det handlet om kontakt med en kilde. Meldinger som «sol» eller «stille» skulle vise informanten Cappelen at det var trygt å nærme seg Jensen.

Retten fester ingen lit til forklaringen.

– Det er enkle koder som handler om når lasten er ventet. Beroligende meldinger om at alt er stille og solskinn handler om at han ikke er i politiets søkelys, leste tingrettsdommer Kim Heger.

Publisert: