Høie kritiserer sykehus og leger

Helseminister Bent Høie (H) mener leger ved norske sykehus ikke bruker ny kunnskap og nye metoder, og at kapasiteten utnyttes for dårlig.

Publisert: Publisert:

KRITIKK: Helseministeren kritiserer sykehuslegene for ikke å ta i bruk ny kunnskap og nye metoder. Foto: Scanpix

NTB

— Bare litt over halvparten av kapasiteten i operasjonsstuene benyttes i tiden mellom 8 og 16. Det er uakseptabelt, sier Høie til Dagens Næringsliv.

Høie er også opptatt av at pasienten skal være med på vurderinger og beslutninger. Han legger til at mange venter unødvendig lenge, at pasienter får dårlig koordinerte tjenester og dårlig informasjon underveis. Helseministeren kritiserer også sykehuslegene for ikke å ta i bruk ny kunnskap og nye metoder.

— Kirurger bruker metoder som ikke er de beste, til tross for bred faglig enighet om hva som er best. Dette innebærer sløsing, og ikke minst unødvendig lidelse for pasientene. Sykehuslegene kan bli flinkere til å følge nasjonale retningslinjer for behandling, sier Høie.

Legeforeningens leder Hege Gjessing mener Høie ikke kan laste legene for at ny kunnskap om behandlingsmåter ikke blir tatt i bruk like raskt overalt. Dette er et systemspørsmål som må tas opp på høyt ledernivå, mener Gjessing.

Norsk kirurgisk forenings leder Arne-Christian Mohn kjenner seg ikke igjen i Høies beskrivelser. Han spør seg om statsråden baserer seg på gamle myter og rykter. Mohn får støtte av overlege og tillitsvalgt Aage Huseby ved Akershus universitetssykehus.

— Jeg tror helseminister Bent Høie må ha tatt for mye Møllers tran. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen, sier Huseby, som tror Høie enten er dårlig faglig oppdatert eller ute etter å provosere legestanden.

Publisert: