Åslaug Haga vil orientere Stortinget om Snøhvit

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) må orientere Stortinget om situasjonen på Melkøya, krever både Høyre og Venstre.

NTB

Statssekretær Guri Størvold (Sp) sier til NTB at Haga oversendte en orientering til Stortinget mandag. Orienteringen bygger på opplysninger fra StatoilHydro.

– Men Haga er selvsagt villig til å komme til Stortinget når som helst for å gi en utdypende orientering på den måte Stortinget ønsker, sier Størvold.

Sjokkbølger

StatoilHydros søknad om å få utvidet utslippstillatelsen fra anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest til 1,5 millioner tonn CO2 og 2.200 tonn sot fra fakling, sender sjokkbølger gjennom det politiske miljøet.

– Dette er en meget alvorlig situasjon, ikke bare for StatoilHydro, men også for miljøet, sier lederen i Stortingets energi— og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V) til NTB.

Fremskrittspartiets energi- og klimapolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, sier til NTB at det ikke finnes noe valg. Dersom utslippssøknaden ikke innvilges, blir konsekvensen at LNG-anlegget på Melkøya må stenge.

Forventer orientering

– Jeg forventer at olje- og energiministeren på en eller annen måte orienterer Stortinget om situasjonen og bakgrunnen for at situasjonen er blitt slik den er blitt. Hun må også gjøre det klart hva hun mener bør skje videre, sier han.

Kvassheim mener det er helt avgjørende hva selskapet kan legge fram av utslippsreduserende tiltak på anlegget og en vurdering av mulighetene for et renseanlegg for anlegget.

– Det har oppstått en meget alvorlig og krevende situasjon, sier han.

– Vært prisgitt media

Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann, Ivar Kristiansen, vil også ha Haga til Stortinget.

– Hittil har vi vært prisgitt media når det gjelder opplysninger om Snøhvit, det er på tide statsråden kommer med en orientering, sier han til NTB.

Han betegner situasjonen som meget alvorlig og slår fast at opplysningene om økte utslipp er dårlige nyheter.

– Nå må vi finne en løsning og finne årsaken til hvorfor anlegget ikke fungerer slik det skal. Vi må få vite ut om det i en kort horisont er mulig å finne en løsning eller ikke, sier Kristiansen.

– Intet valg

Ketil Solvik-Olsen forstår at folk reagerer på bakgrunn av CO2-diskusjonen.

– Noen hver kan bli betenkte over så store avvik i forhold til planene. Men når politikerne vedtok utbyggingen, visste de at det var et avansert prosjekt med uprøvd teknologi, sier han.

Solvik-Olsen sier at man nå har valget mellom å innvilge søknaden om økte utslipp, eller å stenge hele anlegget.

– Selv om det er veldig uheldig og skader StatoilHydros omdømme, må Miljøverndepartementet bite i det sure eplet. Økte utslipp på kort sikt er nødvendig for at anlegget skal fungere på lang sikt, sier Solvik-Olsen.