UDI med snuoperasjon: Får bli i Norge

UDI omgjør vedtaket om utvisning av Mahsa Aghabararian og lar småbarnsmoren få bli i Norge. Samtidig skriver UDI at de vil gjennomgå sine interne retningslinjer i saker som berører barn.

Publisert: Publisert:

FÅR BLI: Mahsa Aghabararian (32) og mannen Magnus Leirfall (36) sammen med datteren Chloé (6 mnd.). Aghabararian får nå bli i Norge etter at UDI mandag vurderte utvisningsvedtaket på nytt. Foto: Tomm W. Christiansen, Aftenposten

Marianne Stensland

Lørdag skrev Aftenposten om utvisningsvedtaket av småbarnsmoren Mahsa Aghabararian, som skulle sendes ut av Norge til tross for at hun fortsatt ammer sin seks måneder gamle datter. Årsaken var at hun blant annet hadde opprettet et enkeltpersonforetak for å jobbe som tannlege. Nå omgjør UDI vedtaket og lar 32-åringen få bli i landet, skriver Aftenposten.

Les også

Bakgrunn: Kastes ut av Norge: UDI mener Mahsa kan ha kontakt med datteren (6 mnd.) via internett

UDI vil gjennomgå interne retningslinjer

Aftenposten har mandag bedt om intervju med UDI-direktør Frode Forfang, men han har foreløpig ikke hatt anledning til å stille. Forfang har i stedet sendt Aftenposten en uttalelse på e-post.

Forfang opplyser at vedtaket er omgjort. Begrunnelsen er at «hensynet til barnets beste bør veie tyngre enn bruddet på utlendingsloven i denne saken. I dette tilfellet dreide det seg ikke om bevisst falske opplysninger til myndighetene, og helheten i saken tilsier at utvisning blir for strengt.»

Videre skriver direktøren at UDI vil gjennomgå sine interne retningslinjer for skjønnsutøvelse i utvisningssaker som berører barn. Ifølge Forfang handler det om hvordan hensynet til barnets beste skal vektes mot grovheten i bruddet på utlendingsloven. UDI ønsker med dette å forsikre at hensynet til barnets beste «balanseres riktig innenfor gjeldende regelverk».

Påpeker at regelverket er strengt

Forfang fremhever videre at det likevel er viktig å være klar over at regelverket er strengt, og at det derfor fortsatt kan komme utvisningsvedtak som berører barn, og som for mange vil virke urimelig.

Ifølge Forfang skiller Aghabararians sak seg fra de fleste utvisningssaker der barn blir berørt fordi den utviste ofte i større grad kan klandres for brudd på utlendingsloven, for eksempel ved at det er gitt bevisst falske opplysninger eller dreier seg om brudd på straffeloven.

Bred støtte

Etter at saken ble kjent har den lille familien fått bred politisk støtte fra politikere både i og utenfor regjering. «Urimelig», «rigid» og «spinnvilt» var blant reaksjonene som kom fra politisk hold. Også på sosiale medier var det mange som reagerte på utvisningsvedtaket.

Søndag gikk UDI-direktør Frode Forfang ut på Twitter og kunngjorde at UDI ville foreta en ny vurdering av saken allerede mandag.

Publisert: