Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig

Sivilforsvaret vil ikke kunne evakuere den norske befolkningen under en eventuell krig, ifølge en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet.

Publisert Publisert

STREKKER IKKE TIL: Sivilforsvaret har store mangler, følge en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • NTB

I rapporten, som VG siterer, trekkes det blant annet frem at Sivilforsvaret har et «kritisk behov for trening», at de har for lavt kompetansenivå på enkeltmannsnivå innenfor samtlige fagområder, og at de har gamle biler og gammelt utstyr.

Det trekkes også frem at Sivilforsvaret, som har som hovedoppgave å verne sivilbefolkningen i krig, ikke er i stand til å evakuere den norske befolkningen.

– Vi skriver i rapporten at dagens organisering, opplæring og dimensjonering ikke er dekkende for å utføre oppgaver som evakuering/forflytning av befolkningen og funksjoner knyttet til tilfluktsrom, bekrefter Sivilforsvar-sjef Tore Ketil Stårvik til avisen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer i rapporten med flere anbefalinger til hvordan Sivilforsvaret bør organiseres og omstilles, og beregner et årlig investeringsbehov på 22–25 millioner kroner pr. år for at etterslep ikke skal øke. De tre siste årene har regjeringen bevilget rundt 13,5 millioner kroner pr. år til investeringer i Sivilforsvaret, ifølge DSB-direktør Cecilie Daae.

Publisert