– Oljedirektoratet feilinformerte om dårlig datasikkerhet

Riksrevisjonen retter svært alvorlig kritikk mot både Oljedirektoratet og politiet for elendig datasikkerhet. De har ikke gjort nok for å sikre seg mot spionasje, etterretning og angrep.

Publisert Publisert

AVDEKKER: Riksrevisor Per-Kristian Foss retter svært alvorlig kritikk mot flere statlige etater og avslører lovbrudd i flere departementer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dette kommer frem i en rapport som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Riksrevisjonen mener det er «sterkt kritikkverdig» at datasystemene i Oljedirektoratet (OD) fortsatt har svakheter som uvedkommende kan utnytte. Men ikke nok med det. Etaten har også ført sine overordnede i Olje- og energidepartementet bak lyset, ifølge rapporten:

Feilinformerte regjeringen

«Riksrevisjonen finner det videre sterkt kritikkverdig at direktoratet i sin rapportering om IKT-sikkerhet til Olje- og energidepartementet feilinformerer departementet om sikkerhetstilstanden».

I sin rapportering har ledelsen i OD skrevet at «den generelle sikkerhetstilstanden i OD er svært god». De har også orientert om at risikoen knyttet til arbeidet med informasjonssikkerhet er lav, og at
risikoen for etterretningsvirksomhet vurderes som moderat på grunn av robuste sikkerhetstiltak i OD.

Dette mener riksrevisor Per-Kristian Foss er feilrapportering om den faktiske sikkerhetstilstanden i direktoratet, noe som altså er sterkt kritikkverdig.

DATAANGREP: Her er hjertet i sikkerhetsmyndighetenes overvåking av dataangrep i Norge – NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Også politiet må tåle sterk kritikk i «Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018».

Det påpekes at politiet ikke har sikret kritiske datasystemene «mot etterretning og angrep». Dermed følger de ikke politiregisterloven.

Politiet følger heller ikke systematisk opp arbeidet med sikkerhet.

Ulovlige innkjøpsavtaler i UD

Utenriksdepartementet får også kritikk for datasikkerhet. I tillegg avdekker Riksrevisjonen også klare brudd på lov om offentlige anskaffelser i et departement som kjøper inn varer og tjenester for én milliard kroner i året.

I tillegg til flere ulovlige direkteanskaffelser viser revisjonen at det mangler eller er mangelfull dokumentasjon, særlig når det gjelder innkjøp under terskelverdien på 1,3 millioner kroner.

HAR ANSVARET: Disse to statsrådene leder arbeidet i Utenriksdepartementet. Dag-Inge Ulstein (KrF) og Ine Marie Eriksen Søreide (H) og er dermed ansvarlige for lovbruddene Riksrevisjonen avdekker. Her er de på vei inn til Stortingets åpning i forrige uke. Foto: Berit Roald /NTB scanpix

Forsvaret bryter loven

Forsvarsdepartementet og Forsvaret er en gjenganger når det gjelder kritikk fra Riksrevisjonen. Så også i år. Nå avdekkes det at Forsvaret, og de underliggende etatene, bryter lov om merverdiavgift.

Både Finansdepartementet og Riksrevisjonen mener at Forsvaret har organisert seg sånn at handel mellom ulike virksomheter er avgiftspliktig. Departementet uenig i dette og argumenterer for at forsvarssektoren er én juridisk enhet.

Riksrevisjonen mener Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt alle har brutt loven.

Svikter dyrevelferd

Riksrevisjonen kritiserer også Mattilsynet for at det tar for lang tid å stoppe personer som er ansvarlig for «kronisk dårlig dyrehold». Dermed får dyremishandling pågå altfor lenge, noen ganger i flere år, før det blir grepet inn.

En gjennomgang av saker der Mattilsynet har fattet vedtak om aktivitetsforbud, viser at til tross for alvorlige funn og gjentatte pålegg, tok det i gjennomsnitt syv år fra første inspeksjon til Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud.

Publisert