Partileledelsen tapte: Miljøpartiet vil stanse oljeproduksjonen fra norsk sokkel den 2. oktober 2032

Med overveldende flertall og til stormende jubel i salen vedtok MDG å legge ned oljenæringen i løpet av 15 år – i strid med ledelsens anbefaling.

Publisert: Publisert:

SIKRET FLERTALL: – Jeg får så mye tyn uansett at jeg ikke tror dette gjør noen forskjell, sier Anna Kvam (t.h), talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat for MDG i Rogaland. Sammen med Lan Marie Berg sikret hun flertall for at partiet vil fase ut oljenæringen i løpet av 15 år. Foto: Carl Alfred Dahl

Aftenposten

– Jaaaa! Partiet driver ikke med klimautsetting. Vi skal fase ut oljeindustrien på 15 år, jublet talsmann Ola Eian for Grønn Ungdom på Twitter sent fredag kveld.

Da hadde Grønn Ungdom nettopp fått gjennomslag for å fremskynde utfasingen av oljenæringen med fem år, etter at blant annet byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, hadde gått på talerstolen og tatt til orde for forslaget.

– Klimaet tåler ikke mer norsk olje, sier Berg.

– Siden 90-tallet har utslippene fra norsk oljevirksomhet økt med 95 prosent. Det er den største utslippsøkningen fra noen sektor i Norge, og en avgjørende grunn til at norske utslipp ikke går ned, mens alle andre land i Europa, utenom Bulgaria, reduserer sine utslipp, sier hun.

– Vi har mer hastverk

Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret. De ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.

– Jeg stemte for 20 år, og har aldri vært mer oppstemt over å bli nedstemt, sier MDGs talsperson og eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.

Talsperson for Grønn Ungdom og førstekandidat i oljefylket Rogaland, Anna Kvam, er svært fornøyd med avgjørelsen.

– I realiteten er det bare en fremskynding med ett år sammenlignet med det vi sa i 2013. Vi har ikke noe bedre tid enn det vi hadde da. I mellomtiden har verden strammet inn sine klimamål til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det gjør at vi har enda mer hastverk, sier Kvam.

– En bjørnetjeneste

Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener MDG vil gjøre klimasaken «en stor bjørnetjeneste» om vedtaket ble satt ut i live.

Han har laget en oversikt som viser at 62 norske felt som nå er i produksjon eller under utbygging, fortsatt vil produsere olje og gass i 2032.

Store felt som Troll, Ekofisk og Oseberg er blant dagens produserende felt som ventes å ha høy produksjon i langt over 15 år til.

– Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han.

Han viser til undersøkelser Rystad har gjort på vegne av Norsk olje og gass, som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat. Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, vil produksjonsnedgang i Norge erstattes av andre land, som produserer med høyere utslipp, mener han.

Ja, takk – begge deler

Han mener MDG og andre miljøpartier heller må ta grep for å få ned etterspørselen etter olje.

– Vi må gjøre begge deler, sier Kvam.

– Det blir veldig rart om vi på den ene siden skal bremse oljeetterspørselen så mye som vi makter, samtidig som vi skal planlegge for vår egen økonomis skyld for at etterspørselen etter norsk olje og gass skal være høy. Jeg kan vanskelig se at de målene skal kunne eksistere ved siden av hverandre, særlig når vi ser at feltene som åpnes nå vil produsere relativt dyr olje, sier hun.

Det brune på figuren viser felt som allerede er i produksjon, mens det gule feltet viser felt som er under utbygging i 2017. Figuren viser at produksjonen på disse uansett vil falle kraftig frem mot 2032. Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet. Foto: Grafikk: Rystad Energy

Det internasjonale energibyrået IEA kom i fjor med beregninger for hva som ville skje med etterspørselen etter olje og gass dersom man skulle nå målet om å holde den globale oppvarmingen «godt under» to grader.

Byrået regnet seg frem til at oljeetterspørselen ville reduseres med rundt 30 prosent frem til 2040, mens gassetterspørselen ville holde seg på omtrent samme nivå som i dag.

Saltvedt: Bedre å kompensere på andre måter

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea er helt enig med MDG i at Parisavtalen vil få konsekvenser for Norges planer om åpning av nye oljefelt. Hun mener IEA er for optimistiske til behovet for olje og gass fremover, fordi de grovt undervurderer potensialet for elbiler, sol- og vindenergi.

– Men det er langt viktigere å få stoppet nye prosjekter, enn å skru igjen de som allerede er i gang, slik forslaget til MDG innebærer, sier Saltvedt.

Hun mener det vil være mer økonomisk fornuftig å for eksempel sette en høyere avgift på utslipp fra eksisterende felt eller kompensere med kjøp av CO₂-kvoter, enn å stenge dem ned.

– Det er store kostnader som er tatt før et felt settes i drift, og dette er kostnader du ikke får igjen om man stenger produksjonen, sier hun.

Publisert: