Tidligere fiskeriminister og fylkesmann tiltalt for seksuelle overgrep

Svein Harald Ludvigsen, tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre unge menn.

Publisert Publisert

Tidligere fiskeri- og kystminister Svein H. Ludvigsen under Høyres landsmøte i 2005. Foto: Jan T. Espedal

  • Harald Stolt-Nielsen
  • Per Annar Holm
  • Frode Sætran
  • Trond J. Strøm

72-åringen er tiltalt for å ha utnyttet sin posisjon som fylkesmann til å skaffe seg adgang til de tre, som alle kom til Norge som asylsøkere.

Ludvigsen skal ha oppsøkt institusjoner Fylkesmannen i Troms hadde tilsyn med og derfra ha tatt med seg de unge mennene på hytten eller til sitt eget hjem, ifølge tiltalen.

Den daværende fylkesmann Ludvigsen skal selv ha stått for seremonien da det ble delt ut statsborgerskap til en ung mann. Senere skal han ha forledet mannen til å tro at han hadde makt og myndighet til å frata ham statsborgerskap, står det i tiltalen.

Mannen var lettere psykisk utviklingshemmet.

Arkiv: Svein H. Ludvigsen, tidligere fiskeri- og kystminister, er tiltalt for flere forhold. Her på sitt kontor da han var statsråd i 2001. Foto: Tom A. Kolstad

– Svært alvorlig tiltalte

Hver av de tre første tiltalepunktene har en strafferamme på seks års fengsel, mens den siste posten har en ramme på fem års ubetinget fengsel.

Straffelovens paragraf 79 a kommer til anvendelse når flere forhold skal pådømmes samtidig, men strafferammen kan maksimalt økes med inntil seks år.

– Dette er en svært alvorlig tiltale som har en strafferamme på 12 års ubetinget fengsel. Det vesentlige i rettslig sammenheng er at han ikke ville ha kommet i denne utnyttelsesposisjonen uten å inneha en slik stilling, og at det foreligger årsakssammenheng mellom overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo, og legger til:

– Det er retten som tar stilling til tiltalen, og det er viktig for oss at saken blir best mulig opplyst for domstolen. Det er domstolen som tar avgjørelse i saken.

Saken er ikke forhåndsberammet av Nord-Troms tingrett. Dette gjør trolig at den tidligst kan komme opp i mars neste år.

– Nekter straffskyld

Den tidligere statsråden og fylkesmannen ble pågrepet 3. januar i år og siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann. En uke senere ble siktelsen utvidet til å gjelde utnyttelse av mindreårige i sårbar situasjon. Etter fem uker i varetekt ble Ludvigsen løslatt.

Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, er onsdag opptatt i retten. I en SMS til Aftenposten skriver han at Ludvigsen nekter straffskyld:

– Min klient stiller seg uforstående og avvisende til de forhold som er beskrevet i tiltalen, skriver Hansen.

Til lokalavisen Nordlys uttaler advokaten følgende:

– Han er selvfølgelig skuffet over at det er tatt ut tiltale. Samtidig er han for så vidt innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt frem for retten, slik at han kan få forsvart seg.

Bistandsadvokat Håvard Flatland, som representerer en av mennene, beskriver saken som en belastning for hans klient.

– Det han har opplevd og prosessen han har vært gjennom, med avhør og etterforskning har vært en belastning. Samtidig syns han at det er godt å bli tatt på alvor. Nå ser han frem til at saken skal gå sin gang, sier Flatland til Aftenposten.

Gunhild Bergan, som er bistandsadvokat til en av de tre mennene, ønsker ikke å kommentere saken, men skriver i en SMS til Aftenposten at hennes klient har det «svært vanskelig».

Dette er ofrene

Person A: Fra sommeren 2011 til juli 2014 tok han med seg asylsøkeren på Fylkeshuset i Tromsø, hytta, hjem og til ulike hotell i Oslo. Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha utnyttet en ressurssvak og særlig sårbar, ung, enslig asylsøker.

Person B: Enten i slutten av mai eller i begynnelsen av juni 2014 skal han ha misbrukt en lettere psykisk utviklingshemmet mann på et hotellrom i Oslo. De to ble kjent da Ludvigsen i kraft av sitt embete som fylkesmann besøkte asylmottaket der mannen bodde. Det var denne personen Ludvigsen delte ut statsborgerskap til under en seremoni, for senere å forlede ham til å tro at han kunne trekke det tilbake.

Person C: Ved tre anledninger i løpet av sommeren 2014 frem til 7. september 2014 skal Ludvigsen seksuelt ha utnyttet en voksen, sårbar og ressurssvak asylsøker i bilen og på et hotell i Tromsø. Han skal ha sagt at han som tidligere fylkesmann og sentral politiker kunne skaffe ham bolig og varig opphold i Norge.

Strekker seg tilbake til 2011

Tiltalen mot den tidligere statsråden omhandler misbruk av stilling overfor en person i tiden fra 2011 til 2014 og «misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemning overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014».

Det er også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

Den tidligere statsråden fra Tromsø ble også etterforsket for lignende forhold i 2015 og 2016, men den saken ble henlagt etter bevisets stilling. Da var den fornærmede en mann i 30-årene.

Ludvigsen var fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Han var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 1989 til 2001. Han var fylkesmann i Troms fra januar 2006 frem til sommeren 2014.

Fylkesmannen er Kongens øverste representant i fylkene, og utnevnes av Kongen i statsråd.

Publisert