Bøndene krever 1,8 milliarder i jordbruksoppgjøret

Bondeorganisasjonene krever 1.830 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. En stor del av beløpet skal dekke økte kostnader.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mottar bøndenes krav torsdag klokka 11.
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverer sine krav til landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) klokka 11.

Kravet vil gi en inntektsøkning på 25.300 kroner per årsverk.

Av den totale rammen utgjør 1.462 millioner kroner budsjettoverføringer, mens økte målpriser utgjør 198 millioner kroner. Jordbruksfradrag og frie midler utgjør 170 millioner kroner.

Hele 1.415 millioner kroner skal dekke opp for en beregnet kostnadsvekst.

– Vi prioriterer tilskuddsordninger som reduserer kostnader, som sikrer bruk av jordressursene, og som investerer i mangfoldet, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Nytt tilskudd for små melkebruk

Blant konkrete krav er å innføre et driftsvansketilskudd for små og vanskelig tilgjengelige jordlapper.

Bøndene vil også få på plass et nytt tilskudd for små og mellomstore melkebruk. Småbrukarlaget kaller tilskuddet historisk.

Ordningen som foreslås er at bruk med opptil 20 dyr får 3.000 kroner per ku. Deretter trappes tilskuddet ned og gårder som har 44 kyr eller mer, får ikke noe slikt tilskudd.

– Det er svært gledelig at et samlet jordbruk fremmer et slikt krav, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg i en pressemelding.

Ordningen vil nå halvparten av melkebrukene i landet.

Vil ha øvre tak

Bøndene krever også støtte for å fornye driftsapparatet for små og mellomstore gårder. Samtidig ønsker organisasjonene at det settes et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd.

Videre vil bondeorganisasjonene ha tiltak som stimulerer til økt produksjon av korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt økologiske produkter.

Lønna går ned

I forkant av vårens jordbruksforhandlinger la Budsjettnemnda for jordbruket fram tall som viser at gjennomsnittsbøndene må forvente en inntektsnedgang på 14.500 kroner fra 2016 til 2018.

Det skjer til tross for at Stortinget i fjor vedtok at inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper skulle reduseres.

Landbruksministeren mener inntektsfallet skyldes overproduksjon stimulert av tilskudd fra staten. Det har gjort at bøndene har fått lavere pris for det de produserer.

Men bondeorganisasjonene mener det er regjeringens omlegging av tilskuddsordningene som har ført til overproduksjonen.

Regjeringen skal etter planen legge fram sitt tilbud neste uke og forhandlingene skal være i havn innen 17. mai.

Publisert: