Helleland støtter opp om mobilfrie skoler

Fere norske skoler har innført mobilforbud. Jeg vil løfte frem forbud som en nasjonal sak, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Publisert: Publisert:

FORBUD: Flere norske skoler har innført mobilforbud. Jeg vil løfte frem forbud som en nasjonal sak, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Pedersen, Scanpix

Det sier ministeren til Adresseavisen mandag.

Hoeggen ungdomsskole var den første skolen i Trondheim med mobilfri sone, for to og et halvt år siden. Skolen har siden meldt om positive erfaringer og elever i mer bevegelse og sosialisering. Bleiker videregående skole i Asker har på sin side innført obligatorisk låsing av mobiler i låsbare poser.

I Norge er det opptil den enkelte skole hvordan mobilen får brukes, men Helleland ønsker å løfte frem mobilforbud som en nasjonal sak.

– Jeg er opptatt av at alle unger skal ha muligheten til å være til stede i skolehverdagen og ha minst mulig forstyrrelser. Å oppleve noen timer i døgnet som er mobilfri, er veldig viktig. Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sier hun.

Helleland er bekymret over effekten sosiale medier kan ha på ungdommer.

– Vi ser et ekstremt press på hvordan man eksponerer seg selv, og hva man eksponeres for. Før var det læreren eller nabojenten som var rollemodellen, nå er det Kardashians og bloggerne. Det er veldig viktig at skolen snakker om dette, sier hun, og understreker at et nasjonalt forbud ikke er behandlet i regjeringen.

Publisert: