- Trolig ufarlig å fly over Norge

Luftforskere gir Norwegian-direktør rett.

Norsk Institutt for luftforskning (NILU) gir Norwegian-leder Bjørn Kjos rett i at det trolig ikke er farlig å fly i Norge nå. Men ingen vet sikkert, for det gjøres kun målinger nord i landet.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos gikk ut i Dagens Næringsliv lørdag og satte spørsmålstegn ved om det faktisk er farlig å fly i norsk luftrom.

Les også

Askeskyer i kø

Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) som foretar målinger av partikkelkonsentrasjonen i luften. Seniorforsker Cathrine Lund Myhre sier til NTB at Kjos har et godt poeng.

Måles bare på Andøya

— Pr. i dag får vi kun målt partikler i flyhøyde ett sted i Norge, på Andøya i Nordland. Der er det installert en såkalt lydar, som ved hjelp av laserstråler måler fordelingen av partikler oppover i atmosfæren.

NILU har ved flere anledninger søkt myndighetene om penger til ytterligere en målestasjon ved Birkeland i Aust-Agder, som ville ha dekket mesteparten av Sør-Norge, men har fått avslag både fra Forskningsrådet og Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

Les også

«Dette mærkverdige fenomen»

Ikke farlig

— Jeg tror at vi hvis vi hadde fatt foretatt slike målinger fra Birkeland og fra et sted i Midt-Norge, så ville vi ha kunnet fly mye mer i norsk luftrom i disse dager, sier Lund Myhre.

Hun forteller at andre type målinger NILU har foretatt, som målinger av UV-stråling og ulike målinger langs bakken, indikerer at det ikke er farlig konsentrasjon av askepartikler over det norske luftrommet nå.

— Men vi kan ikke si dette med sikkerhet før vi har foretatt målinger lenger opp, sier hun.

- Hysteri

SAS-kaptein Per Gunnar Stensvaag sier til Nordlys at flyforbudet er det største hysteriet i vårt århundre.

— Inne i selve skyen er den en mengde tunge partikler som kan være farlige hvis man flyr rett over vulkanen, men dette gjelder i den umiddelbare nærhet til vulkanen. Det vi har fått til Europa er røyk, og det er ingen som kan påvise at det er farlig, sier Stensvaag - og gir et bilde:

— Hvis du pisser i et vannglass er det ingen som vil drikke det. Men hvis noen pisser i Marivannet, stenger man ikke av vannet i hele Oslo.

- Potensielt farlig

Espen Slyngstad fra Luftfartstilsynet svarte på kritikken fra Kjos under en pressekonferanse i dag.

— Aske er potensielt farlig. Det kan være tilfeller der man ikke ser det med det blotte øye, sier Slyngstad til aftenposten.no.

Ville du tatt sjansen på å fly nå? Si din mening!