Anonyme jobbsøknader

Det offentlige må prøve ut anonymiserte jobbsøknader for å få flere innvandrere i arbeid. Navnet skal ikke hindre Ali i å få jobb, mener Høyre.

Publisert:

— En del opplever at de ikke får jobb på grunn av navnet. Vanskelige navn, fører til at søknaden legges bort, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Partiet tar derfor til orde for at anonymiserte jobbsøknader må prøves ut i både stat og kommuner.

Erna Solberg sier at Høyre begrenser forslaget til offentlig sektor fordi «politikere ikke kan vedta hva det private næringslivet skal gjøre».

— Men jeg mener dette er noe progressive bedriftsledere bør prøve, sier Solberg.

Les også

Høyre dropper fedrekvote

Høyre vedtok i dag en integreringsresolusjon om mangfold og personlig ansvar.

Det er et dokument hvor den røde tråden er at innvandring er en berikelse for det norske samfunnet, og ikke et problem.

«En gruppetenkning som bygger på «oss» og «dem», utgjør en trussel mot vellykket integrering. En slik tenkning er sjelden basert på kunnskap, og bygger ofte på fordommer og uriktige fremstillinger av virkeligheten», heter det i resolusjonen.

Men samtidig gjentar Høyre også at de skal være strenge, men rettferdige i sin integreringspolitikk.

Det betyr blant annet at de vil innføre aktivitetsplikt for dem som mottar stønad og som er i stand til å være i aktivitet. Trygdeordningen må stimulere til arbeid og ikke passivitet, mener partiet.

Høyre vil også vurdere om et kompe-tansebevis bør bli innført for å sikre at innvandrere kan fremlegge et dokument om hvilke utdanning de har fra hjemlandet.

-Dette vil lette veien inn i arbeidslivet. En arbeidsgiver forstår ikke alltid hva en person kan, siden utdanningen personen har gjennomført ikke alltid er overførbar til norske forhold. Arbeidslivet er grunnlaget for å unngå fattigdom og utenforskap, sier Jan Tore Sanner.

Hva synes du om anonyme jobbsøknader?

Publisert: