Kirken endrer ikke ekteskapssyn

Kirkemøtet sa nei til kirkebryllup, deretter til forbønnsliturgi. Synet på ekteskap endres ikke i Den norske kirke.

STOR SKUFFELSE: Geir Wiknes og Kristina Bjåstad håpet at flertallet i Kirkemøtet villle anerkjenne homofilt ekteskap. Skuffelsen var stor tirsdag.
SPENNING PÅ FORHÅND: Kristina Bjåstad og Andras Fosby gjennomgår sakspapirene før møtet. Geir Wiknes snakker med Hamar-delegat Gunnar Gjevre. - Uansett utfall er det ingen seier for noen. Vi må finne en måte å leve sammen i uenighet på, sier Gjevre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Tirsdag stemte flertallet i Kirkemøtet mot både vielsesliturgi og forbønnsliturgi for homofile i Den norske kirke.

Det gikk et sukk gjennom forsamlingen og reaksjonen var sterke på tilhørerbenken, da det siste resultatet om forbønnsliturgi ble klart. Flere av de unge homofile på tilhørerbenken, forlot raskt lokalet.

— Jeg sendte nettopp ut dette på Twitter. «Kirkemøtet har avvist biskopene, homofile, kjærligheten og folkekirken.» Det er en mild oversettelse slik jeg ser det nå. De sier nei til livet mitt, sier Geir Wiknes med tårer i øynene.

Dekan ved teologisk fakultet på Universitetet i Oslo, Trygve Wyller, er tilhenger av at homofile skal få gifte seg i kirken.

— Nå har egentlig Kirkemøtet abdisert som leder for den norske folkekirken. Dette er ikke i takt med hva kirkens medlemmer mener, sier han.

Nei til vigsel

Delegatene stemte først over å innføre vielsesliturgi for homofile i Den norske kirke. 51 stemmer var syv stemmer fra at forslaget ble vedtatt. 64 stemte mot, mens én stemme ble forkastet.

— Dette er et sterkt signal. Nesten halvparten ønsket å ta det store skrittet til å vie homofile, sa Trygve Wyller rett etter avstemmingen.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme kaller mindretallet for solid.

— Signalene er noe sterkere enn ventet, men ikke mye større. Likevel var det et klart flertall som avviste ekteskapsinngåelse, sier han.

Siden de to forslagene falt, stemte Kirkemøtet også over et annet alternativ til forbønnsliturgi, men der det understrekes at kirkens offisielle syn på ekteskap ikke endres, altså anerkjennes ikke homofilt ekteskap. Dette falt mot 13 stemmer. Det siste forslaget om ikke å endre ekteskapsforståelse ble til sist også nedstemt. Dette innebærer trolig at status quo opprettholdes.

AVSTEMMING: Her stemmer Bjørgvin-benken over om homofile skal få gifte seg i kirken. I Bjørgvin er det klart flertall mot.

Blant de homofile på møtet er skuffelsen stor.

— Nå er jeg veldig skuffet. Vigsel hadde jeg egentlig ikke tro på, men forbønn trodde jeg på når så mange stemte for vigsel. Det gjør vondt, sier Kristina Bjåstad.

— Det kunne vært godt å komme ut i prestetjeneste om tre år og sluppet å avvise noen, sier teologstudent Andreas Fosby.

Tirsdag er siste dag i Kirkemøtet for Den norske kirke. Debatten har vært intens både i komitérommene, plenumssalen og gangene på hotellet i Kristiansand der de 116 medlemmene har vært samlet siden torsdag i forrige uke.

Cathrine Halstensen fra Bjørgvin bispedømme har kjempet for homofil vielse.

— Jeg er lei meg, men samtidig tenker jeg at 51 stemmer for vigsel er 44 prosent. Det er et tydelig signal som man ikke kan se vekk fra, sier hun.

Fire forslag

Kirkemøtet preges av en liberal gruppe som ønsker kirkebryllup for homofile og en konservativ som ønsker at kirkens ekteskapsforståelse skal fortsette å være en relasjon mellom én mann og én kvinne. Hvilke av gruppene som er størst, eller om Kirkemøtet velger å gå for et kompromiss med forbønnsliturgi, var helt åpent tirsdag morgen.

Fire forslag kom fra komiteen sent mandag kveld:

Flertallet i komiteen har gått inn for at det ikke innføres noen liturgier for homofile, mens et mindretall på fire går inn for å lage en vigselsliturgi, altså at homofile kan gifte seg i kirken. De to andre forslagene er kompromisser og går på å lage en forbønnsliturgi for homofile som har giftet seg borgerlig.

Et av disse forslagene, forslag C, kom inn lørdag kveld, og har en presisering av at Kirkemøtet ikke endrer kirkens ekteskapsforståelse, altså at ekteskapet er en relasjon mellom én mann og én kvinne. Dette beskrives av mange som et kompromiss for de konservative, men mange i denne gruppen, blant andre Egil Morland i Bjørgvin bispedømme, mener det er vanskelig å ikke se forbønnsliturgi som anerkjennelse av homofilt ekteskap.

Forslaget fikk ingen stemmer blant de 18 komité-medlemmene som har behandlet saken før plenums-avgjørelsen tirsdag.

- Tøft

De kristne, unge homofile fra Norges Kristelige Studentforbund var slitne før debatten startet tirsdag morgen.

— Det er tøft. Det står ting på spill for livet vårt. Hvis disse sier nei til livet mitt i dag, sier de da ja til min tjeneste om noen år, sier teologstudent Geir Wiknes.

Andreas Fosby er også teologstudent. Han tror det blir tårer når vedtaket kommer.

— Men jeg vet ikke om det blir av glede eller sorg, sier han.

Den første plenumsdebatten om homofili-spørsmålet, varte i fem timer lørdag. Tirsdag er det flere saker enn denne som skal bestemmes, og signalet er at et vedtak skal gjøres før lunsj klokken 13.

Bestemt seg

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, har tidligere vært klar på at han verken ønsker forbønns- eller vielsesliturgi. Med det nye forslaget fra noen av de konservative, har han signalisert at det vil være et alternativ sekundært etter å beholde dagens ordning.

Tirsdag er han klar på at dette ikke er aktuelt.

Bjørgvin-representant Kari Synnøve Muri fortalte på vei inn til møtet at hun har bestemt seg. Hun vil ikke gå for noen liturgi.

— Dette har ikke forandret seg for meg.

Egil Morland mener kirken ikke bør gå inn for liturgi for homofilt ekteskap.

Egil Morland oppfordret fra talerstolen medlemmene om å stemme for alternativ A, som er at kirken beholder dagens ordning.

— Det har vært noen underlige dager hvor vi er kommet nærmere hverandre, men nå er vi i ferd med å gli fra hverandre, sa han.

Se opptak fra debatter og les sakspapirer på kirken.no.

Vil vurdere vigselsretten

Et nytt punkt i innstillingen fra komiteen er at kirken bør vurdere å si fra seg vigselsretten, altså at alle ekteskap inngås borgerlig. Komiteen ber om at saken utredes slik at den kan behandles "i et kirkemøte så snart de er mulig".

Under lørdagens debatt tok sokneprest Sølvi Lewin til orde for å droppe kirkelige vielser, noe biskop Laila Riksaasen Dahl fra Tunsberg også mener.

Publisert:
BISKOP: Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme er mot ekteskapsliturgi for homofile.