Slik svindles tv-kanaler for milliarder

Nordiske tv-selskaper taper inntekter på mer enn fire milliarder kroner i året gjennom card sharing, streaming og IPTV.

JAKTER PÅ PIRATER: - Aktiviteten vi sporer på nettet viser at det er mange i Bergen og på Vestlandet som benytter seg av ulovlig tilgang til betal-tv-kanalene, sier Gunnar Børresen, som er sikkerhetsansvarlig i Nordic Content Protection. FOTO: SCANPIX
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Dette fremgår av den første trendrapport Nordic Content Protection har utarbeidet. Kriminelle aktører sitter igjen med en inntjening på 600 millioner kroner på det nordiske markedet.

Utbredt i Bergen og omegn

— Det fins flere pirat-tv-tittere i Bergen og omegn enn snittet i Norge. Sørlandet er også et mørkt område i denne sammenheng. Den illegale tv-tittingen avslører vi gjennom tips og det vi finner åpent på nettet. Det er vanskelig å ha noen eksakt formening om antall ulovlige brukere i Bergen, men vi registerer at det foregår mer kommunikasjon om slike saker på nettet i denne regionen enn andre steder.

  • Vi jobber for betal-tv-kanalene. Rapporten skal kaste lys over en relativt lite omtalt kriminalitetsform, sier Gunnar Børresen, som er sikkerhetsansvarlig i Nordic Content Protection.

Han sier at tips om illegal tilgang til betal-tv-kanaler blir sendt over til lokalt politi, og at man på mindre steder registrerer at politiet ordner opp.

— Vi er litt skuffet over innsatsen som politiet på Vestlandet legger ned her. Vi har sendt over en del saker uten å få respons. Når så mange i bergensområdet benytter seg av ulovlige tilganger, så har det nok sammenheng med at regionen er dårlig utbygget med fiber, sier Børresen.

Les også

Mangler verktøy for å bekjempe datakriminalitet

Variabel kunnskap i politiet

I rapporten heter det at samfunnet ikke har viet denne type kriminalitet spesielt stor interesse.

— Vår oppfatning er at politiet etter beste evne etterforsker saker som blir anmeldt, men utfordringen er at politiets kunnskap om kriminaliteten er av variabel kvalitet i de forskjellige politidistrikt.

— Vi skulle gjerne ønske oss en nasjonal enhet som kunne prioritere slike saker, og viser til Sverige hvor de har en spesialenhet som etterforsker og påtaler opphavsrettslige saker, sier Jack Fischer Eriksen, som er leder i Næringslivets Sikkerhetsråd.

PIRAT-TV-KIKKING: Jack Fischer Eriksen er leder i Næringslivets Sikkerhetsråd. Han er bekymret for den store utbredelsen av pirat-tv-kikking.

Hvem tar ansvaret?Fischer Eriksen sier at man ønsker en løsning på hvem som skal ha ansvar for etterforsking og påtale i saker gjeldende IPR lovbrudd (se fakta om IPR) i Norge.

— Det har lenge vært diskutert om Økokrim eller Kripos skal ha ansvaret for slik etterforsking. Vi mener at det er på tide at denne avgjørelsen fattes, slik at denne type saker kan få prioritet ett sted og hvor kompetanse og kapasitet er bedre enn etter dagens organsiering

En brøkdel av prisen

Rapporten som tar opp trender for 2016 konkluderer med at trusselbildet er preget av et stort antall card sharing nettverk med et sted mellom 350.000— 400.000 kunder i Norden.

— Kriminelle nettverk utfordrer legal virksomhet ved å tilby illegale produkter med et større utvalg av kanaler og tjenester til en svært rimelig pris. Nettverkene tilbyr «alt i ett»- løsninger i en set-top-boks hvor alt kan være ferdig konfigurert. Kjøperen kan koble boksen til sin tv – og et få et bredt utbud av betalingstjenester på en plattform til en brøkdel av et legalt abonnement, heter det videre i rapporten.

En meget populær og utbredt tjeneste er illegale «live stream». Dette er en tjeneste som knyttes til direktesendte arrangement eller hendelser med stor interesse i markedet, eksempelvis visse boksekamper eller fotballkamper.

- Store mørketall

— Vi er kjent med enkeltsaker, men Kripos har så langt ikke mottatt saker til oss om nettverk av det omfanget som beskrives i trendrapporten. Denne kriminalitetsformen er så langt ikke fremhevet i de styrende dokumentene som Kripos er bedt om å jobbe etter. Det er som ellers et hovedprinsipp er at saker håndteres i de distriktene der de hører hjemme. Når det er sagt, er det nok også vår oppfatning at mørketallene for denne sakstypen kan være store, sier presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos.

— I det Kripos mottar informasjon om denne type saker vil opplysningene bli bearbeidet og videreformidlet til både lokalt politi i Norge, men også til våre samarbeidspartnere i Europol og Interpol. Vi har godt etablerte rutiner for informasjonsdeling og samarbeid internasjonalt og informasjon om denne sakstypen vil bli ivaretatt i de kanaler som eksisterer i dag.

Nisje i Spania

Et eksempel på behovet for et felles lovverk og internasjonalt samarbeid er, ifølge rapporten, hvordan nordiske tv-sendinger blir solgt i Spania til kunder fra Norden som bor eller har feriehus i landet. Ingen nordiske distributører har rett til å tilby slike løsninger, men det eksisterer flere selskaper som illegalt tilbyr alle de nordiske kanaler til en lav pakkepris (inkludert boks).

— Bakmennene er nordiske statsborgere som har funnet en nisje i markedet. Men dette er saker som er vanskelig å forfølge rettslig da serveren står i Spania, ifølge trendrapporten.

Les også

Ligger kriminelle et hestehode foran politiet på internett?

Store bøter

Det er ikke registrert mange politisaker om pirat-tv-titting på Vestlandet, men i 2012 skrev Haugesunds Avis om mer enn 100 karmøybuer som hver fikk et forelegg på 12.000 kroner.

Den gangen skal kundene ha betalt 2000 kroner i året til bakmennene i nettverket. Da fikk de tilgang til en kanalpakke til en verdi av 20.000 kroner.

Publisert: