Utlendinger blir i økende grad straffet med utvisning

Utvisning fra Norge blir i stadig økende grad brukt som straff mot kriminelle utlendinger. At politiet og ikke domstolen avgjør utvisningen, gir ulikhet for loven og kan ramme ressurssvake grupper, mener forskere.

NTB

De siste ti årene har det vært en eksplosiv økning i antall utvisninger fra Norge, og det blir mer og mer brukt som kriminalitetskontroll, ifølge forskningsprosjektet «Kriminalitetskontroll ved Europas grenser».

— Selv om utvisning ikke er en straff i juridisk forstand, oppleves det allikevel som en straff av mange. Dette gjelder særlig de som har sterk tilknytning til Norge, for eksempel hvis de har barn og ektefelle i landet, sier stipendiat Sigmund Book Mohn til Forskning.no.

Politiet har både ansvar for å holde orden innenfor landegrensene og for å holde uønskede fremmede ute av Norge. For dem er utvisning et verktøy de kan ta i bruk overfor utlendinger som begår kriminalitet i Norge.

— Utvisning beskrives av noen politiansatte som den reaksjonen som svir mest, og som ofte oppleves mer inngripende enn fengsel og bøter, sier Book Mohn.

Professor Katja Franko sier at de siste års utvikling har skjedd uten at det har vært noen diskusjon rundt formålet med bruk av utvisning.

— Å la personer som risikerer å bli utvist, få tilgang til fri rettshjelp og domstolsbehandling, vil ivareta rettssikkerheten deres i mye større grad enn det som er tilfelle i dag, sier hun. (©NTB)