Døpte nytt parti

I dag blir det nye partiet på ytre venstre stiftet. Og navnet ble..

NTB

Det nye venstrepartiet er resultat av en sammenslåing av Rød Valgallianse (RV), Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og partienes ungdomsorganisasjon Rød Ungdom (RU). Målet er å stå sterkere i det norske partilandskapet.

– Vi skal bli store, og skal ta opp saker det er bred enighet om i folket, men som dessverre ikke gjenspeiles i de øvrige partiers politikk, sier RVs partileder, og påtroppende leder av det nye partiet, Thorstein Dahle, til NTB.

Navn til ovasjoner

Rundt 260 delegater var lørdag samlet på Håndverkeren i Oslo for å avgjøre partinavnet og stifte partiet.

Etter flere avstemningsrunder ble «Rødt» navnet på det nye partiet.

I siste avstemningsrunde om partinavnet sto det mellom «Rødt» og «Rødt Valg». «Rødt» fikk 128 stemmer, mens «Rødt Valg» fikk 71. Alternativet «Solidaritet» røyk ut i nest siste avstemningsrunde med 50 stemmer.

Resultatet av avstemningen ble møtt med stående ovasjoner.

Selv om noen i RVs siste landsmøte dagen før i spøkefullt alvor foreslo «Rød Klut».

Kjernesaker

– Det nye partiet skal bli et åpent og inkluderende parti, som vil fylle det politiske rommet til venstre for regjeringen. Det første vi skal gjøre er å presse regjeringen til å hente de norske soldatene hjem fra Afghanistan – ingen soldater hjem i kiste! sier påtroppende Rødt-leder Thorstein Dahle til NTB.

Han forsikrer at det nå er slutt på hemmelighold, slik visse fraksjoner i den nye partigrupperingen har vært kjent for.

Også miljø og avtalefestet pensjon, AFP, blir kjernesaker for det nye partiet:

– Rødt vil kreve at Norge tar ansvar for å hindre klimakatastrofen. Det er en stor ulykke at vi nå pusher på for fullt i retning klimakatastrofe, med forurensende gasskraftverk og oljeboring oppe i fjæresteinene, sier Dahle.

– Men vi skal også forsvare AFP som gjør det mulig for eksempel for damer som har slitt i tøffe renholdsyrker, og som er utslitt når de når 62 års alder, å gå av med full pensjon, ikke bli henvist til et liv med elendig økonomi gjennom sin alderdom, sier Dahle.

Entusiasme

Ifølge Dahle har det vært «entusiastiske diskusjoner» før beslutning om sammenslåing, men det har ikke vært vanskelig å komme til enighet om prinsipprogrammet, stiftelseserklæring og vedtekter.

– I de store sakene og i de viktige prinsippene er vi helt enige. Folk har vist veldig stort ansvar, og jeg tror vi kommer til å få et veldig slagkraftig parti, sier av— og påtroppende partileder.

Han opplyser at det nye partiet fortsatt må bruke navnet Rød Valgallianse til sitt første kommunevalg til høsten, fordi det tar tid å få det nye navnet godkjent.

Han regner med å stille liste i alle fylker og i et stort antall kommuner.

– Jeg kan ikke si hvor mange, akkurat nå. Men vi tar mål av oss til å trekke med oss mange flere enn de som har vært representert på denne stiftelsen, sier Thorstein Dahle til NTB.