Venstresiden vinner velgere

All miljøkritikk til tross - den rød-grønne regjeringen kaprer tilbake skuffede velgere. Både Ap og SV går kraftig frem på BTs partimåling for mars.

Magne Gaasemyr

Hvis vi legger denne målingene til grunn, ville de rød-grønne fått 78 mandater på Stortinget, mens de fire opposisjonspartiene ville fått 89. I tillegg ville RV fått to mandater. På en tilsvarende måling i april ville de rød-grønne bare fått 71 representanter, mens opposisjonen ville fått 98.

Målingen er utført av Sentio for Bergens Tidende i perioden 27. februar til 5. mars. 1000 personer er intervjuet på telefon.

Venstre mest tilbake

I mars er det Arbeiderpartiet og SV som har fått flest nye velgere på kroken i forhold til måneden før. Minst fiskelykke har Venstre, som går tilbake 1,6 prosentpoeng. På en måned har nesten hver tredje venstrevelger hoppet ut av Sponheim-noten.

Også de andre tre opposisjonspartiene strever med å fange sjelene. Dagfinn Høybråten sliter mest, men også Erna Solberg og Siv Jensen mangler det rette agnet.

Rød Valgallianse (RV) har en uvanlig sterk fremgang. Stemmefisket har gitt mer enn doblet fangst fra måneden før.

Afghanistan viktigst

— Det er veldig flott med sånne tall når vi til helgen skal ha samlingskongress og stifte et nytt parti, sier Torstein Dahle. RV-lederen er av valgkomiteen innstilt som ny leder for det nye partiet, som ennå ikke har fått noe navn.

— Ser du noen grunn til fremgangen eller er det bare et blaff?

— Usikkerheten knyttet til slike meningsmålinger er alltid stor, spesielt for små partier som RV. Men den siste måneden har det vært flere målinger som har trukket i samme retning. Derfor tror jeg dette er uttrykk for en tendens.

— Den viktigste faktoren til at flere vil stemme RV tror jeg er at vi er det eneste partiet som går mot å sende norske soldater til Afghanistan. At flere tar inn over seg klimatrusselen, bidrar også til økt oppslutning om RV. I det hele tatt er vi blitt stående mer alene enn vi skulle ønske med standpunkter som har bred oppslutning på venstresiden.

Ikke representativt?

Professor og valgforsker Anders Todal Jensen ved NTNU har på sin side vanskelig for å forklare resultatene i denne målingen.

— Jeg ser ikke noe som skulle gi verken Ap eller SV slik fremgang blant velgerne. Jeg ville heller trodd at Yssen-Valla-saken skulle kverne Arbeiderpartiet ordentlig. Og i de miljøsakene som har vært fremme har ikke SV oppnådd noe, snarere tvert imot.

— Hvordan tolker du da tallene?

— Dette er jo utvalgsundersøkelser, med store feilmarginer. For eksempel er feilmarginen for Arbeiderpartiets del 3,5 prosentpoeng begge veier. Av og til må vi derfor regne med statistiske utslag som rett og slett gir feil resultat. Men om det i så fall var forrige måneds utvalg i BT-målingen eller utvalget denne måneden som ikke er representativt, det kan vi bare lure på, sier Todal Jensen.

Fem mulige navn

For Torstein Dahle bekrefter målingen likevel en oppfatning om at regjeringen har sviktet velgernes forventninger og at SV har gått til høyre. - Det er med på å gi større rom til oss når vi skal samle de mest radikale kreftene i et nytt parti på venstresiden.

— Hva blir navnet?

— Det vet jeg ikke før søndag. Mange forslag har vært fremme, og de er nå kokt ned til fem som vi skal velge blant. De fem alternativene er Solidaritet, Rødt, Rødt Valg, Rødt Alternativ eller Rødt Folkeparti. Jeg er like spent på hvilket forslag som vinner som alle andre, sier Dahle.