EU skjerper reglene

EUs ekspertgruppe som fastsetter tiltakene mot fugleinfluensaen skjerpet i går fellesskapets regler for å bremse smitten. En rekke tiltak blir nå gjort bindende for alle medlemsland:

  • Opprettelse av en vernesone med 3 kilometers radius rundt steder der H5N1 er påvist, og i tillegg en større overvåkningssone med 10 kilometers radius.
  • Krav om at alt fjørfe må holdes innendørs i begge sonene, og strenge regler for å flytte fugl.
  • Strenge regler for hvem som får besøke fjøsene.
  • Forbud mot fuglejakt.
  • Pålegg om at alle fjørfe-besetninger med smitte må avlives. Også nabobesetninger med fare for smitte skal avlives.

EU er verdens tredje største produsent av fjørfe, og frykten for de økonomiske konsekvensene av et fugleinfluensa-utbrudd i europeiske fjøs er stor. Så langt er det ikke påvist smitte hos tamfugl i noe EU-land.

Alle venter nå spent på resultatet av prøvene fra i alt 35 innsamlede, døde villfugler i Danmark. Danmark og Nord-Tyskland har en felles svanestamme, og myndighetene frykter at noen av de døde danske svanene også kan ha viruset. Resultatene er ventet fredag kveld.