Elevene skal få tenning på matte

Matte er kjedelig og vanskelig, og dårlige lærere klarer ikke å engasjere, mener norske elever.

Publisert: Publisert:

Bt.no har samlet ti oppgaver fra en større prøve i matematikk på lærerhøgskolen. I motsetning til studentene, får du svaralternativer. Ellers er oppgavene autentiske. Mens du regner, får du også vite hvor mange prosent av studentene som klarte hver enkelt oppgave. Studentene som deltok, hadde forkunnskaper tilsvarende minst ett år med matte fra videregående skole, og hadde gjennomført ti vekttall matte i lærerutdanningen. Klikk lenken i høyre marg for å ta testen nå!

En ny nasjonal handlingsplan, "Å tenne de unge", skal gjøre matematikk mer attraktivt.

Læringssenteret er bekymret for utviklingen for matematikkfaget, og har nå utarbeidet en plan for å skape større entusiasme og interesse for faget.

Internasjonale undersøkelser viser at norske elever presterer middels i matematikk. Andre undersøkelser har dokumentert at lærerstudenter er dårligst av alle norske studenter som er testet i matte. Mange lærere i den norske skolen mangler også kompetanse i matematikk.

Læringssenteret foreslår en rekke tiltak for å bedre mattekompetansen, blant annet:

  • Faget må gjøres mer engasjerende og spennende for elevene. Skolene bør blant annet bygge opp matematikkrom og teknologirom og ta i bruk data på en bedre måte.
  • De flinke elevene må følges bedre opp og få mer matteundervisning.
  • Det må stilles strengere krav til lærernes mattekunnskaper. De som ikke har tilstrekkelig utdanning, bør få det.
  • Foreldrene må trekkes mer aktivt inn i undervisningen.

Handlingsplanen er oversendt Utdannings— og forskningsdepartementet, som avgjør hvilke tiltak som eventuelt skal realiseres.

Publisert:

FINN FEILENE! En lærer demonstrerer typiske mattefeil på tavlen. (Arkivfoto: Rune Petter Ness)