Anleggsstart på Ringeriksbanen om fire år

Et enstemmig Storting går inn for at den planlagte Ringerikstunnellen på Bergensbanen skal ha anleggsstart i 2018. Den blir en del av InterCity-satsingen rundt hovedstaden.

Publisert Publisert

NYE SPOR: Om noen år kan deler av togturen fra Bergen til Oslo gå via Ringeriksbanen. Foto: RUNE SÆVIG

  • Terje Valestrand

I dag avga transportkomiteen på Stortinget sin innstilling om budsjettet for neste år. Her får regjeringspartiene Høyre og Frp flertall for det meste de er enige med Venstre og KrF om. Det betyr blant annet om omdisponering av 500 millioner kroner fra vei til vedlikehold og planlegging av jernbane, pluss 100 millioner øremerket til InterCity. For disse pengene skal også Ringeriksbanen planlegges.

Alle er med

De rødgrønne støtter denne påplussingen av sitt eget budsjett fra oktober. Slik at det blir et samlet storting som nå stiller seg bak den konkrete satsingen på Ringeriksbanen. Det bekrefter Magne Rommetveit (Ap), som nå sitter i sin andre periode som Hordaland Aps mann i transportkomiteen.

Han forteller at det konkrete forslaget en samlet komité stiller seg bak, lyder slik:

— Komiteen forutsetter at Ringeriksbanen planlegges slik at beslutning om oppstart av prosjektet kan tas ved rullering av neste Nasjonal Transportplan, med sikte på anleggsstart i 2018.

Lysbakken skeptisk

SV har ingen representant i transportkomiteen, de fikk ikke nok mandater ved valget til å bemanne alle Stortingets 12 komiteer.

Man partileder Audun Lysbakken er urolig på vegne av både Bergensbanen og Ringerikstunnelen. Ikke på grunn av Stortingets innstilling, men et intervju samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga til Aftenposten i dag. Her signaliserer Frp-statsråden at på langdistanse, som Bergensbanen og Dovrebanen, vil godstrafikken bli prioritert, passasjertrafikken vil måtte vike på grunn av InterCity-satsingen.

— Her handler det mer om krysningsspor og vedlikehold enn nye traseer med dobbeltspor, sier Solvik-Olsen.

Audun Lysbakken reagerer slik:

— En ny trasé med dobbeltspor er jo nettopp Ringeriksbanen, som han ønsker å utsette. Her må vi få klare vedtak som forplikter en statsråd som egentlig er mer opptatt av vei enn av bane.

— Ringerikstunnelen har tapt prioriteringskamper før, så her gjelder det virkelig å få samferdselsministeren til å forplikte seg, sier Audun Lysbakken.

Publisert