«Alle de andre partiene som lovet (skattefritak for kollektivkort) i valgkampen i 2009, stemte imot»

SKATTEFRITAK? Stemte flere partier imot et forslag om skattefritak for kollektivkort betalt av arbeidsgiver, selv om de lovet dette i valgkampen? Vi har sjekket påstanden. EIRIK BREKKE (arkiv)

Frps Ketil Solvik-Olsen debatterte samferdselspolitikk og miljø med blant andre Venstres Rebecca Borsch i Politisk Kvarter 3. juli.

I Stortinget hadde Solvik-Olsen, på vegne av Frp og Venstre, foreslått å innføre skattefritak for kollektivkort som arbeidsgiver betaler.

— Alle de andre partiene som lovet dette i valgkampen i 2009, stemte imot, hevdet Solvik-Olsen.

Små sjanser

Solvik-Olsen hadde fremsatt et såkalt dok.8-forslag i Stortinget. Disse forslagene får sjelden flertall, i hvert fall ikke når de er fremsatt av representanter for en opposisjon som er i mindretall i Stortinget.

Heller ikke dette forslaget hadde mye sjanse til å lykkes. Ap har aldri gått inn for et slikt skattefradrag. Partiet er konsekvent imot fradragsordninger som uthuler minstefradragsordningen.

Men har noen av de andre partiene gått inn for å gi skattefradrag for kollektivreiser betalt av arbeidsgiver? Og stemte disse partiene imot Frp/Venstre-forslaget?

Lovet i 2009

Frp/Venstre-forslaget ble debattert i Stortinget 17. desember 2012. I debatten viste SVs Geir-Ketil Hansen til at krefter i partiet hans hadde fremmet et forslag om skattefradrag for kollektivkort betalt av arbeidsgiver. Dette forslaget, sa Hansen, var «...til behandling på SVs landsmøte til våren, men det er ikke vedtatt, og det vil nok bli diskutert.»

Det han ikke nevnte, var at SV lovet kollektivskattefritak allerede i 2009. I SVs arbeidsprogram for 2009-2013 står det:

«SV vil innføre fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser i områder med avgiftsbelagt parkering, samt skattefritak for kollektivkort gitt av arbeidsgiver. SV vil innføre fullt skattefradrag etter dokumentasjon for klippekort og månedskort for kollektivtransport.»

Dette var altså et konkret valgløfte, vedtatt av SVs landsmøte i 2009. Men da Frp og Venstre foreslo det samme i Stortinget, stemte SV imot.

Ikke alene

SV var ikke de eneste som lovet skattefritak i 2009. Høyre har denne formuleringen i sitt arbeidsprogram:

«For å trygge miljøet vil Høyre fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt sykkel, bruk av kollektivtransport og el-bil betalt av arbeidsgiver.»

I stortingsdebatten sa Høyres Gunnar Gundersen dette:

«Vi mener at månedskort og kostnader ved å komme seg til jobb allerede er innarbeidet i minstefradraget, så det å gi skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort vil bli et veldig kraftig virkemiddel, i og med at det på mange måter vil gi dobbel skattefordel.»

KrFs program for inneværende valgperiode har denne formuleringen:

«KrF vil forbedre mulighet til skattefradrag for dekning av arbeidstakeres arbeidsreiser med kollektivtransport, og finansiere dette med å innføre fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsgivers areal i sentrumsområder i større byer.»

KrFs Hans Olav Syversen tok ordet i debatten 17.12.12, men han nevnte ikke KrF-løftet med et ord. Også KrF stemte imot forslaget til Frp/Venstre.

Nedstemt

Senterpartiet hadde også et valgløfte i 2009 om skattefradrag for kollektivkort. Men Sp hadde en annen innretning. I deres arbeidsprogram står det at Sp vil «...ha skattefradrag for arbeidsgivere som betaler for kollektivtransport for sine ansatte.»

Sp tok ikke ordet i debatten eller benyttet anledningen til å fremme et motforslag.

Frp/Venstre-forslaget ble avvist med 74 mot 26 stemmer. I tillegg til 22 Frp-stemmer og Venstres ene stemme fikk forslaget tilslutning fra Aps Jette Christensen fra Hordaland, SVs Akhtar Chaudry fra Oslo og Sps Erling Sande fra Sogn og Fjordane.

Alle KrFs tilstedeværende representanter (5), hele Høyre (22) og resten av SV-gruppen (6) stemte imot.


Rate: Feil

Påstand: «Alle de andre partiene som lovet (skattefradrag for kollektivkort) i valgkampen i 2009, stemte imot»

Kilde for påstand: Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Politisk Kvarter, P2, 3. juli 2013

Vår konklusjon: Både Høyre og SV har foreslått å innføre skattefradrag for kollektivkort. KrF har antydet det samme. Alle tre partiene stemte mot forslaget fra Frp og Venstre. Såkalte dok.8-forslag fra opposisjonen blir som regel stemt ned, av og til selv om partiene er for det. Utsagnet handler imidlertid om selve avstemmingen, og der har Solvik-Olsen rett.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør