Ap: – Norge må bli stormakt på havvind

Arbeiderpartiet vil åpne flere områder for flytende havvind og opprette et samarbeid med Nordsjølandene om forvaltningsplan for havvind.

GRØNT SKIFTE: Slik ser Equinor for seg vindkraftutbyggingen på Tampen i Nordsjøen. Arbeiderpartiet vil satse på havvind, blant annet ved å elektrifisere olje- og gassvirksomheten. Equinor (montasje)

Det blåser en heftig vindkraftdebatt over landet, og Ap-landsmøtet kommer også til å diskutere vindkraftverk på land og til havs.

Nå lanserer Arbeiderpartiet en storsatsing på flytende havvind.

– Vi vil at energinasjonen Norge skal være med på havvindeventyret. Hvis vi ikke satser nå, kommer denne verdiskapingen til å havne i helt andre land og kontinenter, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen, som representerer Hordaland.

– Marked på 50 milliarder

Denne uken gikk stortingsgruppen inn for at Norge skal bli en stormakt på havvind, og her noen av målene som nå skal inn i partiprogrammet:

  • Flere områder til havs skal åpnes for vindkraftproduksjon. Norsk sokkel skal ha en kapasitet på 3 GW innen 2030.
  • Et Nordsjøsamarbeid for utvikling av langsiktig forvaltningsplan for havvind med henblikk på eksport til Europa.
  • Norske selskaper skal innen 2030 ha en ambisjon om 10 prosent markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet. Omsatt til kroner og øre er målet 50 milliarder.

Ap vil gi Statnett ansvar for å utvikle og drifte et offshore strømnett i Nordsjøen. Dette nettet skal bidra til å elektrifisere oljevirksomheten og utvikle havvind. Partiet vil også at gassturbiner på sokkelen skal erstattes av havvind.

Les også

Naboene strides om vindkraft i Masfjorden

– Lønnsomt om noen år

Selv om prisene på havvind er på vei nedover, er for eksempel Equinor avhengig av 2,5 milliarder i støtte for å kunne gjennomføre utbygging av Tampen Hywind i havet vest for Sogn.

– Havvind er fortsatt kostbar teknologi og avhengig av at staten blar opp milliarder i tilskudd?

– Ja, i dag er det behov for subsidier. Kostnadene er på vei ned, og om noen år vil utbygging av flytende havvind være lønnsomt også i Norge. Vi kan ikke vente flere år før vi bygger fornybar energi og ikke minst en leverandørindustri. Toget går nå, sier Knutsen.

– Norge skal gjennom en omfattende elektrifisering og må innfri ambisiøse klimamål i løpet av få år. Har vi tid til å vente på havvind som løsning?

– Vi har kraft nok med dagens produksjon og det som er planlagt fremover til å elektrifisere i tråd med 1,5 gradersmålet innen 2030, dersom vi inkluderer vindkraftverkene som er under bygging. Flytende havvind vil komme på toppen av dette, og skape store inntektsmuligheter og ny industriutvikling, sier Knutsen.

HASTESAK: – Fornybar-toget går nå, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen. Ap-politikeren mener Norge må gjennomføre en storsatsing på havvind., stortingsrepresentant for Vi kan ikke vente flere år før vi bygger fornybar energi og ikke minst en leverandørindustri. Toget går nå, sier Knutsen. Adrian B. Søgnen (arkiv)

Arealkonflikter til havs?

Fiskarlaget har tidligere fryktet arealkonflikter med havvind-konstruksjoner i Nordsjøen, men Ap-politikeren frykter ikke at det skal stikke kjepper i hjulene for turbinene som planlegges til havs.

– Er det et land som kommer til å løse dette, er det oss i Norge. Vi har drevet med olje og gass i femti år, og har lange tradisjoner for å ivareta fiskerinæringen. Det skal vi gjøre også når vi går i gang med flytende havvind på norsk sokkel, sier Knutsen.

Det er også delte meninger blant delegatene på Ap-landsmøtet om vindkraft på land. Partileder Jonas Gahr Støre mener utsikt til et potensielt vindkraftverk ikke vil forringe naturopplevelsen hans fra favorittfjellet Hallingskarvet. Hans partifeller i Hordaland er uenige. Arbeiderpartiet i Bergen og flere andre lokale Ap-lag i Hordaland sier blankt nei til vindkraft i Stølsheimen og nærliggende fjellområder.