Sverige får 1000 nye fotobokser

Norge satser på gjennomsnittsmåling.

Svenskene kjører for fort, og Trafikverket i Sverige vil ty til kraftig lut for å få ned farten og antall omkomne.

Opp mot 1000 nye fotobokser og redusert fartsgrense på en rekke strekninger i hele Sverige er oppskriften for å få bukt med det myndighetene kaller «en dårlig trend».

– Vi må vise muskler igjen, sier koordinator Ylva Berg i Trafikverket til Svenska Dagbladet.

– Vi har ikke de samme ambisjonene som svenskene i antallet nye fotobokser i Norge, men bruker også andre virkemidler. Vi er like opptatt av å redusere farten som svenskene, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Guro Ranes.

Liten fartsøkning, mange dødsfall

Antallet omkomne i trafikken har vært på kraftig retur de siste ti årene i Sverige. Men i løpet av sommeren har farten på veiene økt med rundt én prosent.

Det virker kanskje ubetydelig, men ifølge Trafikverket er det et et betydelig brudd på en god trend. Hver kilometer i økt gjennomsnittsfart betyr 25 flere omkomne i trafikken.

Veimyndighetene mener fotobokser fungerer så godt at de kaller dem livreddere, og allerede i år er det montert 52 nye kameraer.

– Som bilist merker du lite til en fartsøkning på en kilometer i timen eller to. Men den lille hastighetsøkningen kan bety forskjellen på liv og død ved en ulykke, mener Ylva Berg.

Reduserer fartsgrensen

Flere strekninger i Sverige får redusert fartsgrense fra 90 kilometer i timen til 80. Trafikverket mener en moderne personbil i dag stort sett vil klare en frontkollisjon i 80, men ikke mer. Planen er derfor å redusere farten til 80 og riset bak speilet er altså de fotoboksene.

Annenhver svenske kjører for fort, og i europeisk sammenheng er svenskene nest dårligst til å overholde fartsgrensene.

Gjennomsnittsmåling i Norge

I Norge har man valgt en litt annen strategi, og det blir ikke hundrevis av nye fotobokser.

– Våre konkrete planer er inntil 40 nye strekninger med gjennomsnittsmåling, slik Samferdselsdepartementet bestilte for halvannet år siden. Dette skal være klart innen 2013, sier Guro Ranes i Vegdirektoratet. Blant de siste skuddene på stammen er riksvei 4 mellom Grua og Harestua i Oppland.

I tillegg vil Statens vegvesen finjustere og optimalisere de ordinære fotoboksene som allerede finnes langs norske veier, samt fortsette arbeidet med justering av fartsgrenser og flere 70-soner for å bedre trafikksikkerheten. Statens vegvesen fortsetter dessuten fartskampanjene sammen med politiet.

– Mange synes kanskje det burde være lov å kjøre fortere på norske veier, og føler ikke det er så farlig å øke hastigheten litt. Men vi sitter på fagkunnskapen om fart som viser at litt for fort er mye farligere enn man tror. Sammenhengen mellom fart og alvorlige trafikkulykker er utrolig sterk. Utfordringen er å formidle denne kunnskapen til bilistene, sier Guro Ranes.

Følg oss på Facebook!

Er fotobokser og lavere fart veien å gå for færre dødsfall i trafikken? Hva mener du? Debattér saken!