Vurderer påbud om egne biopumper

Regjeringen vurderer å følge den svenske regjeringen og gi bensinstasjonene pålegg om å tilby biodrivstoff også til de mest miljøvennlige biobilene – såkalte E85-biler.

Publisert: Publisert:
NTB

E85-biler kjører på 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) sier til NTB at regjeringen vurderer å gi bensinstasjonene pålegg om å selge E85 som ett av flere tiltak som skal få opp andelen biodrivstoff.

– Vi vurderer dette, men har ikke konkludert. Det viktigste for regjeringen er å få opp bioandelen, sier Bjørnøy.

Hun opplyser at flere departementer er involvert i vurderingen av hvilke tiltak som skal iverksettes for å få bruken av biodrivstoff opp på bekostning av fossilt drivstoff.

I tillegg til Miljøverndepartementet, vurderes saken også av Olje-og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

– Miljøverndepartementet leder arbeidet, sier Bjørnøy, som ikke vil røpe hvilken tidsplan departementet har for arbeidet, utover at tiltak for å få opp bruken av biodrivstoff på bekostning av fossilt drivstoff skal innføres i løpet av 2007.

Lettinnblanding

Bjørnøy har tidligere sagt til NTB at regjeringen vurderer å påby bensinstasjonene å tilby bensin som er iblandet 4 prosent bioetanol. Statsråden bekreftet dette da Statens forurensingstilsyn (SFT) i fjor vår fremmet forslag om dette i en utredning som ble oversendt regjeringen.

SFT foreslo at 2 prosent etanol bør innblandes i bensin i 2007, og at etanolandelen økes til 4 prosent innen 2010. Alle biler, gamle som nye, kan kjøre på bensin som er innblandet inntil 5 prosent etanol.

Miljøgevinst

Generalsekretær Inger M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt sier til NTB at lavinnblanding av etanol vil gi betydelig miljøgevinst:

– Dersom hele bilparken i Norge kjørte på bensin som inneholder 4 prosent etanol, ville miljøgevinsten tilsvare gevinsten ved å bytte ut 100.000 av bilene i dagens bilpark med supermoderne E85 biler, sier Nøstvik.

Hun fraråder likevel regjeringen å gi bensinstasjonene pålegg om å levere drivstoff iblandet etanol.

Nøstvik viser til at biodrivstoff i dag er dyrere å produsere enn ordinært drivstoff. Får bensinstasjonene pålegg om å blande inn etanol i bensinen, vil det bli dyrere å fylle tanken for bilistene.

– Bruk avgiftsgulrot

– I stedet for påbud, bør regjeringen i stedet innføre skatteincentiver som dekker merkostnadene. Da vil et tilbud om lavinnblandet etanol i bensin komme av seg selv, sier Nøstvik.

Bioetanol med lavinnblanding av bioetanol er i dag fritatt bare for CO2-avgift, mens E85 (85 prosent etanol og 15 prosent bensin) og biodiesel er fritatt for CO2-avgift og drivstoffavgifter).

Sverige er kommet svært mye lenger enn Norge i å få bilparken over på miljøvennlig biodrivstoff.

Ifølge Nøstvik har svenske myndigheter greid dette ved hjelp av gulrot og ikke pisk.

Den svenske regjeringen har stort sett brukt incentiver; først i fjor vår kom forbudet til svenske bensinstasjoner om å tilby E85, et pålegg som krevde egne pumper og egne tanker, ifølge Nøstvik.

I Norge finnes det bare om lag 200 E85-biler.

Bellonas miljøteknologiske rådgiver Konrad Pütz sier til NTB at det er viktig å begynne utplasseringen av E85 allerede i dag.

– Et omsetningspåbud om 4 prosent innblanding av bioetanol er for lavt. Regjeringen må følge EUs målsetting om 5,75 prosent innblanding av bioetanol, en målsetting som er i tråd med Regjeringens Soria Moria-erklæring, sier Pütz.

Publisert: