Flere kan ha rett til erstatning etter svineinfluensavaksine

Fire voksne personer i Norge har fått erstatning etter å ha fått påvist narkolepsi etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Ny svensk og finsk forskning medfører at flere kan ha krav på dette.