Samler seg om 22. juli-kritikk

Regjeringspartiene og opposisjonen samler seg om et felles vedtak med kritikk av det som sviktet i forbindelse med 22. juli. Alt snakk om mistillit har fordampet.