Regjeringen: Økt terrorrisiko

Sikkerhetstjenestene og statsråder legger frem ny trusselvurdering.

LEGGER FREM: Justisminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen legger frem Norges første felles trusselvurdering. NTB SCANPIX

Norge er i større grad utsatt for terrortrussel, ifølge justisminister Grete Faremo (Ap).

I dag legger hun, sammen med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og de tre sikkerhetstjenestene PST, Forsvarets E-tjeneste og NSM, frem en felles trusselvurdering.

— Norge står overfor en noe økt terrorutfordring i forhold til foregående år. Utviklingen fremstår som vedvarende og derfor urovekkende, sier Faremo.

Politisk motivert vold, venstrekestremisme, høyreekstremisme, og spredning av masseødeleggelsesvåpen er alle blant farene, ifølge henne.

Den største trusselen

— Trusselvurderingen viser blant annet at personer og miljøer inspirert av ekstrem, islamistisk ideologi utgjør den største terrortrusselen i og mot Norge. Høyreekstreme nettverk er små og løsere forbundet, sier Faremo.

Les også

Politimestrenevil ikke slippe PST

Les vurderingene: Felles trusselvurdering | PSTs trusselvurdering

Også spredning av materiale, teknologi og utstyr til masseødeleggelsesvåpen er en økende sikkerhetsrisiko, ifølge justisministeren.

I selve rapporten, skriver de tre sikkerhetsetatene at «utviklingen de senere årene viser at vi står overfor et mer skjerpet, fragmentert og uoversiktlig trusselbilde».

— Handlingsorienterte, unge menn

I den felles trusselvurderingen, beskrives et «multietnisk ekstremt islamistisk miljø som utgjør kjernen i terrortrusselen.Miljøet består hovedsakelig av unge menn oppvokst i Norge».

Lederne blir beskrevet som «handlingsorienterte», og formidler ifølge PST, E-tjenesten og NSM en «ekstremistisk retorikk der blant annet Norge er sentral i fiendebildet. Det forventes at dette miljøet fortsatt vil være aktivt med på å radikalisere, rekruttere, spre voldelig propaganda samt samle inn penger».

De som reiser til Syria

— Vi har oppmerksomhet rettet mot de personene som reiser til konfliktområder for å utkjempe en kamp ut fra al Qaida-ideologi, sier PSTs analysesjef Jon Fitje.

Han sier at risikoen er at disse kommer tilbake med større motivasjon og lavere terskel for voldsbruk.

— Dette må bli vurdert fra individ til individ. Å reise til syria skaper ikke i seg selv terrorister. Men for enkelte er det en bekymring, sier Fitje.

Felles senter

Som tidligere varslet, starter PST og E-tjenesten et felles antiterrorsenter.

— PST og E-tjenesten har i noen år samarbeidet i en felles analyseenhet. Det nye antiterrororsenteret blir en sterkere formell struktur, der personer bokstavelig talt sitte under samme tak, sier Faremo.

Senteret skal være oppe og gå i løpet av året, sier hun, med «en håndfull ansatte».

— Det er viktigere å komme raskt i gang med et lite antall folk, sier Faremo.

«Ikke tilfredsstillende»

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at også enkeltindividene, som står utenfor etablerte grupper, er en økende fare.

Anders Behring Breivik var nettopp i en slik kategori.

— Mange er inspirert av konspirasjonsteorier, sier Bjørnland.

Bjørnland trekker frem hvordan Nasjonal sikkerhetsmyndighet har konkludert med at sikkerhetstilstanden i offentlige institusjoner og bygninger er «ikke tilfredsstillende».

Felles for første gang

Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er de tre som i dag legger frem sin første felles trusselvurdering.

De tre har hver sine roller: E-tjenesten er Norges utenlandsetterretning, PST har ansvar for innenriks, mens NSM har ansvaret for å følge opp sikkerhetstiltak for offentlige institusjoner og bygninger.