Røykere nektes plastisk kirurgi

Røykere som på grunn av sykdom eller skade trenger plastisk kirurgi må enten stumpe røyken eller finne seg et annet sykehus enn Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.