Spill er de fattiges toppskatt

Ikke i noe annet europeisk land taper innbyggerne så mye på pengespill som i Norge.

Publisert:

Nordmenn satset 116 millioner daglig i lovlige pengespill i 2005.

— Flere og flere blir hektet på pengespill, sier psykiater og overlege Hans Olav Fekjær. Han er styreleder i Norsk forening for pengespillproblematikk.

— Pengespillene øker de sosiale forskjellene i Norge. Jeg pleier å si at pengespill er de fattiges toppskatt. Pengespill-omsetningen er høyest per innbygger i kommuner der snittinntekten og utdanningsnivået er lavt, sier Fekjær.

Omvendt Robin Hood

— Det er heller ikke tilfeldig at det finnes dobbelt så mange spilleautomater på Oslos østkant som på vestkanten. De med dårligst råd, er med og finansierer fritidsaktivitetene til middelklassens barn gjennom automatinntektene som idrettslag og andre organisasjoner mottar, sier Fekjær, som er tilknyttet Blå Kors Senter i Oslo.

Han forklarer nordmenns hang til deltakelse i pengespill både med kreativ lotto-reklame, men først og fremst at vi i flere år har hatt Europas mest liberale politikk for det mest problemskapene automatspillet.

— Jeg er glad for tiltakene mot automatspillene. Vår forening var pådriver for seddelforbudet som kom på plass i sommer, sier Fekjær.

Verstingen

Omsetningen på spilleautomatene ble nesten halvert i tredje kvartal, etter at seddelforbudet ble innført fra 1. juli.

— Hvilke pengespill anser du som de mest problematiske?

— Basert på henvendelsene som kommer til Hjelpelinjen for spilleavhengige, er spilleautomater verstingen. Deretter kommer nettpoker, oddsen og travspill, sier Fekjær.

Mange over 50

Han gir denne beskrivelsen av hvordan de typiske brukerne fordeler seg på de ulike ulike pengespill-typene:

Publisert: