Venstre-ledelsen reddet nye oljeprosjekt

Utvalg ville avlyse alle nye leteområder. Oljefylkene kjempet imot, og fikk Venstre-ledelsen delvis på sin side.

LANDSMØTE: Venstre har landsmøte i Tønsberg denne helgen. SCANPIX

Det ble en heftig debatt om uttalelsen som hadde fått navnet "Norge skal bli verdens første fossilfrie velferdssamfunn" på Venstres landsmøte.

Redaksjonskomiteen ville ha inn et vedtak om at Norge skal stanse prosessen med å tildele nye leteområder i Barentshavet, den såkalte 23. konsesjonsrunde.

Den prosessen er godt i gang, og Venstre var imot da Miljøpartiet De Grønne foreslo å avlyse konsesjonsrunden i fjor. Nå ville altså flertallet stanse denne runden likevel.

Kommentar:

Les også

Oppgjeret med Frp-landet

— Hyklersk

— Det er hyklersk og uholdbart at vi bare skal fortsette å bore, samtidig som vi sier at vi skal få en klimavennlig fremtid. Vi har et par uker på oss til å si ifra at vi vil ha stanset denne runden, og da bør vi gjøre det nå, sa Rebecca Borsch fra redaksjonskomiteen.

Oljefylkene Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark sto steilt imot dette, og viste både til krisen i næringen og at bedriftene nå trenger forutsigbarhet i disse tider.

— Det er sto uro i næringen nå. La oss skape forutsigbarhet, sa Per A. Thorbjørnsen fra Rogaland Venstre.

May-Britt Vihovde, varaordfører i Haugesund, tok også ordet for å snakke for olje- og gassnæringen.

— Byen min har landets største arbeidsledighet. Da må ikke vi skape enda større usikkerhet nå, sa hun.

Byråd Erlend Horn:

Les også

- Statsministeren bør bytte ut Listhaug

Kjempet for oljenæringen

Flere påpekte dessuten at både 23. konsesjonsrunde og leteområdet Nordland VI er satt i gang, og at næringen har budsjettert med mulighetene som ligger der.

— Norge er verdensledende i miljøteknologi og effektiv utvinning. Det er dette vi frykter kan gå tapt, og da vil vi komme dårligere ut i et globalt perspektiv, sa Thorbjørnsen.

Rogaland foreslo derfor å fjerne hele avsnittet, og fikk støtte av partiledelsen. Begge nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen stemte for Rogalands forslag, men totalt fikk det et lite flertall imot seg.

Derimot fikk Elvestuen klart flertall for et forslag som vannet ut redaksjonskomiteens formuleringer.

Nå ble det vedtatt en uttalelse der det heter at "Mange av oljefeltene i 23. konsesjonsrunde ligger i mer sårbare og langt mindre tilgjengelig områder enn før. utvinning av olje og gass i de arktiske områdene vil ha store miljømessige konsekvenser og bidra mest til klimaendringer. Store deler av 23. konsesjonsrunde er heller ikke politisk fornuftig ut fra et økonomisk perspektiv".

Landsmøtetalen:

Les også

Grande truet regjeringen og svarte kongen

— Geografisk spenn

— Vi går imot å åpne de feltene som ligger lengst mot nord, og så skal vi endre skattereglene som gjør at selskapene vil ta større risiko ved å gå inn i nye letefelt. Det er det som vil snu utviklingen over tid, sier Elvestuen.

Han mener at landsmøtets vedtak betyr at man står på den eksisterende politikken til Venstre.

- Debatten var veldig geografisk delt, der oljefylkene kjempet imot å sette en umiddelbar stopper for olje- og gassnæringen. Er det et geografisk splittet parti i denne saken?

— Nei, men det er et geografisk spenn. Men vi er et samlet parti, som ønsker å gjøre Norge klimanøytralt og kutte olje og gass som næring. Men det kommer til å ta tid. I mellomtiden er det viktigste å verne de mest sårbare områdene i nord.