Avmålt optimisme i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

Tomme gater og stengte butikker har vært et vanlig syn i hovedstaden de siste månedene. Koronapandemien fører til høy oljepengebruk fra regjeringen.
  • NTB-Kenneth Kandolf Haug og Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men mindre i absolutte tall enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Til sammen endte regjeringen imidlertid opp med å ta ut 3,7 prosent av oljefondet også i 2020.

Svakere anslag enn i høst

Til tross for at utsiktene er gode for norsk økonomi, er utsiktene noe verre enn de var i anslagene i høst. I nasjonalbudsjettet for 2021, som ble lagt fram samtidig som statsbudsjettet i oktober, anslo regjeringen en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 4,4 prosent.

Anslaget for arbeidsledighet i 2021 er også noe høyere nå enn det var i oktober. Nasjonalbudsjettet i oktober ventet en arbeidsledighet på 3,1 prosent.

Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid en ventet arbeidsledighet på 4,4 prosent i RNB, som er det samme som anslaget i oktober.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 påpeker at oljepengebruken er høyere enn ventet.

– Det er litt høyere oljepengebruk enn forventet, og regjeringen øker til 3,7 prosent av oljefondet. Hvis du ser hva Norges Bank anslo i mars, var det 3,3 prosent av oljefondet, sier Holvik til NTB.

Delte reaksjoner

Reaksjonene på oljepengebruken er delte. Fremskrittspartiet kaller det riktig å bruke noe mer oljepenger i nedgangstider, og åpner for å bruke enda mer.

– Frp har bidratt til å styrke regjeringens krisepakker. Derfor er det gledelig å se at ledigheten er på vei ned, selv om veksten i økonomien blir lavere enn hva som var forventet i fjor høst, sier Hans Andreas Limi i Frp.

Professor i samfunnsøkonomi Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) er ikke like fornøyd.

– Man ser etter min mening en litt udisiplinert regjering, og et enda mer udisiplinert storting. Samtidig er tidene slik at man kan forsvare det i dag, men på sikt er man nødt til å stramme inn, sier Grytten, som legger til at budsjettet var omtrent som ventet.

Holvik frykter også et hopp i prisveksten til høsten, ettersom styringsrenta er null, og veldig mange har trygge jobber, økt kjøpekraft, og høyere sparing enn vanlig.

Forventer vekst utover sommeren og høsten

Man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til dette, men regjeringens hovedscenario er at arbeidsledigheten synker de kommende årene.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år. I 2020 falt BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. Den ventes å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5 prosent i utgangen av 2020.

Publisert: