Ny studie: Avsmelting på Grønland er mangedoblet

Grønlandsisen smelter syv ganger raskere enn på 1990-tallet, viser tidenes mest omfattende studie av smeltingen.

Publisert: Publisert:

LØSNER: Flere og flere isfjell løsner fra de massive breene fra innlandsisen på Grønland. På bildet er en liten kajakk synlig mellom store isfjell i Sermilikfjorden på Øst-Grønland. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Mens klimatoppmøtet i Madrid nærmer seg innspurten, presenteres nye funn om isdekket på Grønland i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Avsmeltingen har økt fra 33 milliarder tonn årlig på 1990-tallet til 254 milliarder tonn i snitt pr. år i det siste tiåret.

– Vi ser akselererende avsmelting av innlandsisen fra 1990-tallet og frem til i dag. Mye tyder på at innlandsisen vil gi et vesentlig bidrag til stigningen av havnivået, også i årene etter 2100, sier professor Sebastian H. Mernild i en pressemelding.

Mernild er også direktør ved Nansensenteret i Bergen og har deltatt i prosjektet.

  • Se video om den nye studien her.

Havet stiger

Når innlandsisen på Grønland, i Antarktis og breene i fjellene våre smelter, stiger havnivået. Mange steder i verden kan det få dramatiske konsekvenser, særlig i befolkningsrike, lavtliggende områder, øystater og mange storbyer.

SMELTER: – Issmeltingen på Grønland vil bidra sterkt til havnivåstigningen, sier Sebastian H. Mernild, direktør og professor ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling i Bergen. Foto: Nansensenteret

Da FNs klimapanel (IPCC) i 2013 anslo den forventede globale havnivåstigningen, ble det beregnet at 360 millioner mennesker i verdens kystområder kunne bli utsatt for oversvømmelser.

400 millioner kan rammes

Den nye studien viser at avsmeltingen på Grønland kan føre til at ytterligere 40 millioner mennesker – altså totalt rundt 400 millioner – vil bli rammet av høyere vannstand og påfølgende oversvømmelser frem mot år 2100.

Les også

Ny FN-rapport er dårlige nyheter for Bryggen

Den nye studien anslår at anslagene for forventet global havnivåstigning må oppjusteres med ytterligere syv centimeter frem mot slutten av dette århundret.

– Som en tommelfingerregel kan vi si at for havnivåstigning på én cm, vil ytterligere seks millioner flere mennesker bli utsatt for årlige oversvømmelser innen slutten av århundret, uttaler professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds i en pressemelding.

Potensial på 7,4 meter

Avsmeltingen sank noe i perioden 2013–2018, sammenliknet med de mest intense årene før.

Ifølge forskerne skyldes denne nedgangen økt nedbør og noe kjøligere atmosfæriske forhold. Men også i denne perioden smeltet Grønlandsisen syv ganger kraftigere enn på 1990-tallet, med et årlig snitt på 204 milliarder tonn.

Hvis all Grønlandsisen smelter, vil det globale havnivået kunne stige med 7,4 meter, fremgår det av Nature-artikkelen som blir publisert tirsdag.

Les også

Forsker-alarm: – Urovekkende havnivåstigning

– Halvparten av avsmeltingen skjer på overflaten og skyldes økt lufttemperatur. Den andre halvparten skyldes økt utstrømning fra isbreene, som er utløst av økende havtemperatur, ifølge en pressemelding fra Nansensenteret.

– Uomtvistelige bevis

96 polarforskere fra 50 internasjonale institusjoner har deltatt i prosjektet Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE). De har kombinert data fra 26 forskjellige satellittbaserte undersøkelser av innlandsisen og beregnet de årlige endringene i Grønlandsisen fra 1992 til 2018.

Satellittene har målt endringene i innlandsisens volum, bevegelse og tyngdefelt.

Les også

Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke

En av lederne for prosjektet, Erik Ivins fra Nasa, fremhever den sterke betydningen av satellittobservasjonene i klimaforskning.

– Mens klimamodellene gir anslag for endringer av klima under forskjellige scenarioer, gir satellittmålingene oss uomtvistelige bevis for endringene som finner sted, sier Ivins.

Analysen inneholder ikke alle data fra 2019, som var et år med kraftig smelting i løpet av sommeren.

Publisert: