Er dette starten for hydrogenbilene i Norge?

Nylig overleverte Toyota sin aller første hydrogenbil til en norsk kunde. Kunden var UnoX Hydrogen, et selskap som er i startgropen når det gjelder utbygging av hydrogenstasjoner for norske forbrukere.

HAR TROEN: Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen (til venstre) tror hydrogenbiler har en plass i det norske bilmarkedet. Roger Hertzenberg i UnoX skal starte utbyggingen av stasjoner og Espen Olsen i Toyota (til høyre) håper å levere 50 Miraier neste år. Foto: Morten Abrahamsen / NTB tema
  • Morten Abrahamsen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

– Vi regner med røde tall de første årene, selv med støtten fra Enova, sier Roger Hertzenberg, sjef for UnoX Hydrogen, idet han får nøklene til bilen på Toyotas anlegg ved Økern i Oslo.

Overleveringen av kjøretøyet fant sted i forrige uke, dagen etter Stortinget hadde vedtatt støtte til et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Et av tiltakene for å redusere CO2-utslippene fra nye biler i årene fremover.

Vedtaket innebærer at hydrogenbiler skal ha de samme støtteordningene som elbilene har hatt og har, som unntak fra registreringsavgifter og merverdiavgift. De skal også ha de samme brukerfordelene – som gratis bomvei og ferger, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering på offentlige plasser og halv firmabilskatt.

Dette skal fredes frem til 2025, eventuelt til det er 50.000 slike biler på veiene i Norge.

I tillegg skal statsforetaket Enova få økte midler og nytt mandat til å sette opp støtteprogrammer for hydrogen-infrastruktur fra 2017.

SKILTSYMBOL: Hydrogenbilene får skilt med HY. Noe som gir en viktig symboleffekt, lik den elbilene har hatt med EL-skilt. Foto: Morten Abrahamsen / NTB tema
Les også

Toyota har passert ni millioner hybridbiler

Trenger 10.000 biler

– Vi håper på 20 hydrogenanlegg før 2020. For at anleggene skal bli selvgående, trenger vi 10.000 biler. Ved å starte nå, håper vi å ta livet av høna-eller-egget-diskusjonen, der vi verken har stasjoner eller biler. Det nytter ikke å vente til 2020, sier Hertzenberg.

– Oslo og Akershus har gått foran, men det er viktig at vi bygger opp et nasjonalt nettverk, sier Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og leder for energi— og miljøkomiteen.

Han mener det er viktig at overføringene til Enova økes i tiden fremover, og at det er Enova selv som bestemmer hvor disse pengene skal brukes.

Les også

Nå vil «alle» ha hybridbiler

En firedel av alle personbilene som selges i Norge, har hybrid drivlinje:

Les også

Oslo – Trondheim på én liter bensin

– Det dummeste vi kan gjøre er å holde fast på ting som de er. Vi må ligge i front. Vi har vannkraft, og klimaeffekten er langt større enn den vi ser i Norge. Vi er et foregangsland, og dette bør også bli et område der vi kan eksportere vår ekspertise. Samtidig skal dette selvsagt ikke bare begrenses til privatbilismen. Potensialet er stort i nyttetransporten og ikke minst i skipstrafikken, sier Elvestuen.

I Norge finnes det per dags dato fem hydrogenstasjoner og 23 registrerte hydrogenelektriske biler, hvorav de fleste er ix35 Fuel Cell fra Hyundai.

Les også

Slik mister du lappen

Begrenset produksjon

Toyota er i startfasen av sin hydrogensatsing. Mirai ble introdusert i et par markeder i fjor, og produksjonstakten er foreløpig lav.

VANNDAMP: Motoren slipper kun ut vanndamp, og tanken kan fylles opp på et par minutter. Foto: Morten Abrahamsen / NTB tema

Espen Olsen fra Toyota i Norge skal levere ut noen få Miraier i Norge i år, og håper på rundt 50 biler neste år.

– For Toyotas del er planen å selge 30.000 biler som går på hydrogen i 2020 på verdensbasis. Så for oss er det viktig at fordelene beholdes i mange år, sier han.

Det ser også ut til at flere andre store aktører er på vei til å sette i gang produksjon av biler med brenselceller, som går på hydrogen. Mercedes-Benz kommer med en slik versjon av GLC neste år.

Hertzenberg i UnoX mener det er en stor framtid i hydrogen, og at Enova-støtten bør kunne trappes ned når det er 10.000 hydrogenbiler på norske veier.

Det ble enighet om et nytt klimaforlik i 2012, som innebar at avgiftsfordelene ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler skulle videreføres ut neste stortingsperiode, til 2017 – dersom antallet ikke passerte 50.000. I 2012 var det bare noen få tusen elbiler på norske veier. Mitsubishi i-MiEV var akkurat introdusert, og det var få som trodde at man ville nå volumtallet før 2017. Men i april 2015 ble elbil nummer 50.000 levert i Norge.

Publisert: