Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten

Nye tall fra Nav tyder på at fedre tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter at Regjeringen reduserte ferdrekvoten fra 14 til ti uker.

ENDRING: Torsdag la Nav frem nye tall som viser hvordan det har gått med fedrenes pappaperm etter at Regjeringen kuttet kvoten fra 14 til ti uker.
  • Solveig Ruud
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Etter at Høyre og Frp har inntatt regjeringskontorene og endret regelverket, tar fedre kortere permisjon i forbindelse med fødsel. Det viserferske tall fra Nav offentliggjort torsdag formiddag.

I perioden fra januar til september i år viser tallene at ca 12,5 prosent av fedrene tok ut ti ukers fedrekvote. Statistikken viser en økning i antall fedre som velger ti ukers permisjon fra 529 til 6363 dersom man sammenligner årets tall med tilsvarende tall for samme periode i fjor.

— Antall fedre som tar ut ti ukers fedrekvote antas å øke og bli enda tydligere i statistikken ved utgangen av 2015, skriver Nav i en pressemelding.

Tallene viser samtidig at det fortsatt er mange som tar ut 70 dager (14) uker. Det skyldes at det fortsatt er mange fedre som tar ut permisjon etter det gamle regelverket. De rødgrønne økte fedrekvoten med to uker - til 14 uker - fra første juli 2013. 17 prosent av fedrene tok ut «den rødgrønne» permisjonen i første til tredje kvartal i år.

Ett svært hett politisk tema

Lengden på fedrekvoten var et hett tema i valgkampen i 2013. Husker du ikke debatten fra valgkampen? Her er Aftenpostens oppspill til debatten.

Både Høyre og Frp har i gjeldende stortingsprogram tatt til orde for å fjerne fedrekvoten. Men i forhandlingene med KrF og Venstre i Nydalen ble konklusjonenat fedrekvoten ikke skulle fjernes, men reduseres fra 14 til 10 uker.

Innførte kutt fra juli 2014

Og allerede høsten 2013 kom forslaget om å iverksette kuttet med virkning for barn født etter 1. juli 2014. Begrunnelsen var at regelverket var firkantet og ikke passet alle. Men protestene var mange, fra forskere til NHO. Og blant de rødgrønne politikerne mente flere at den nye regjeringen praktiserte en likestilling i revers.

Men Høyre og Frp forsvarte kuttet. Da Høyre ble angrepet for forslag om å ville fjerne hele kvoten, uttalte Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Brotkorb, som nå er stabsjef ved Statsministerenes Kontor, athun trodde fedre på sikt ville ta ut lengre pappapermisjon om fedrekvoten forsvinner.

Dagens tall viser imidlertid at fedre tar ut kortere permisjon når antall uker øremerket far reduseres.

Flere regelsett virker samtidig

Allerede i de tallene som ble publisert for første halvår i år, så man en antydning til endring. Antall fedre med permisjon i 50 dager (ti uker) økte da fra 2,0 til 4,3 prosent - når man sammenliget første halvår i år med første halvår i fjor.

Men det som forkludrer statistikken noe er at mange fedre tar permisjon på slutten av foreldrenes totale permisjon og gjerne drar den ut over flere år, slik man har anledning til. Derfor er det uttak av fedrekvote etter tre regelendringer i 2015, blant annet fra den siste økningen til den rødgrønne regjeringen som ble iverksatt fra 1. juli 2013, da fedrekvoten ble økt til 14 uker (70 uker).

- Vi frykter at det å fjerne fedrekvoten vil være å skru tiden tilbake

Publisert: