Disse tre er foreslått som nye sakkyndige

Torsdag er det ventet at Oslo tingrett offentliggjør om de vil oppnevne nye psykiatere for å undersøke Anders Behring Breivik (32) på nytt. Tirsdag ble partene enige om tre konkrete navn.

Publisert:

FORESLÅTT: Terje Tørrisen, Jon Geir Høyersten og Agnar Aspaas er foreslått som nye sakkyndige i terrorsaken. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN, MARIT HOMMEDAL, BJØRN SIGURDSØN

  • Andreas Bakke Foss
  • Per Anders Johansen

Etter det Aftenposten erfarer har det vært en vanskelig jobb å finne psykiatere som ikke allerede har uttalt seg om siktede, og dermed er inhabile.

Men etter møtevirksomhet tirsdag skal imidlertid påtalemyndigheten og bistandsadvokatene ha blitt enige om tre konkrete navn som de mener kan være nye sakkyndige dersom retten bestemmer seg for en ny vurdering av Behring Breiviks mentale helse.

Tre menn

De tre er:

  • Agnar Aspaas, spesialist i psykiatri fra Tønsberg
  • Terje Tørrisen, spesialist i psykiatri fra Hamar
  • Jon Geir Høyersten, spesialist i psykiatri og dr.philos. fra Bergen

—  Jeg vet at jeg er blitt foreslått. Det er noe det er vanskelig å si ja til, og enda vanskeligere å si nei til. Dette er noe jeg nå må vurdere, sier Aspaas.

Han var i ti år avdelingsoverlege ved akuttpsykiatrisk avdeling i Vestfold. Siden har han jobbet som rettspsykiater i en rekke større saker, samt hatt privatpraksis i Tønsberg.

Erfarne psykiatere

Jon Geir Høyersten er en erfaren psykiater og forsker ved kompetansesenter for sikkerhets- og rettspsykiatri ved Sandviken sykehus i Bergen.

- Jeg har ikke fått noen forespørsel og ønsker ikke å si noe mer, sier han.

Terje Tørrisen, tidligere overlege ved Sykehuset Innlandet, er en erfaren rettspsykiater, blant annet fra overgrepssaken i Alvdal. Han ønsker ikke å uttale seg til Aftenposten.

Siktede vil ikke

Geir Lippestad, Behring Breiviks forsvarer, sier at hans klient ikke har endret syn på eventuelt nye sakkyndige. Han vil ikke la seg undersøke på nytt.

Retten skal ha kontaktet Lippestad for å høre hva forsvarerne tenker om de tre navnene. Han ønsker imidlertid ikke å ha noen mening om de sakkyndige som er foreslått.

- Siktede har sagt han ikke ønsker å bli undersøkt på nytt og vi har derfor sagt til retten at vi ikke ønsker en ny vurdering. Derfor vil vi ikke ha noen mening om disse navnene, sier Lippestad.

Han sier han vil ta rettens avgjørelse til etterretning.

Vil ikke kommentere

Statsadvokat Svein Holden, som er en av de to aktorene i rettssaken som begynner 16. april, ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.

Mette Yvonne Larsen er en av de koordinerende bistandsadvokatene og en av dem som på vegne av sine klienter har bedt om at det foretas en ny vurdering av den terrorsiktede.

Hun vil ikke spekulere på hva retten faller ned på til slutt. Men kommenterer at avgjørelsen har drøyet i tid på følgende måte:

- Det tyder i hvert fall på at retten ennå ikke har tatt en avgjørelse på at de sier nei.

Publisert: