«Husker du at 2005 var et av kommunenes beste inntektsvekstår?»

Erna Solberg er en aktiv tvitrer. I det sosiale mediet Twitter kan hun ende opp i diskusjon med hvem som helst. Som 17. juli, da hun svarte en person med det megetsigende kontonavnet @NestenHaakonLie.

«Du, erna_solberg. Husker du i 04-05 da det var ordføreropprør mot dine bevilgninger til kommunene? Det var massive kutt i velferdstjenester», skrev @NestenHaakonLie.

«Ja jeg husket at Arbeiderpartiet laget ordføreropprør. Husker du at 2005 var et av kommunenes beste inntektsvekst år?» kontret Solberg.

Jern-Erna

Begrepet «Jern-Erna» dukket opp første gang i VG 11. juni 2002, ifølge analysebyrået Retriever. Som kommunalminister i Bondevik II-regjeringen fikk Solberg dette tilnavnet, blant annet fordi det ble hevdet at hun bidro til å strupe kommunenes inntekter.

Hvor rett hadde kritikerne? Solberg selv hevder altså at det siste året hun var statsråd var et av de beste, sett med rådmennøyne. Vi har bedt Solberg om dokumentasjon for påstanden.

Vi fikk svar via seniorkonsulent Marianne Fagerli i Høyres stortingsgruppe. Solberg viser til tall fra Teknisk beregningsutvalg (TU), en statlig nedsatt gruppe som er sammensatt av medlemmer fra KS, Kommunal— og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. TU ledes av professor Lars-Erik Borge ved NTNU. Utvalget bearbeider og vurderer data for økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Solberg viser til at det årlige snittet for den reelle samlede inntektsveksten i 1990-2001, slik TU beregner den, var 2,3 prosent. I årene etter var 2005 det fjerde beste året for kommunene, ifølge tallene fra TU. 2005 tar fjerdeplassen også om vi ser på veksten i frie inntekter i samme periode, påpeker Høyre.

Over midten

Faktasjekk.no kontaktet Finansdepartementet som sitter på oversikten for tildelinger over statsbudsjettet. De sendte oss en oversikt over reell inntektsvekst i prosent for alle år fra 1990 til i dag. Også Finansdepartementet bruker TU-tall (2013-tall er anslag. Tallene ble lagt frem ved revidert nasjonalbudsjett i vår.)

Høyre viste kun til snittall for perioden 1990 til 2001. I vår oversikt har vi tatt med alle år siden 1990 og rangert dem.

Siden 1990 har 2005 vært 8. beste inntektsåret, ifølge tallene fra Finansdepartementet og TU. 2006, det første året den rødgrønne regjeringen styrte pengesekken, ble det beste inntektsvekståret for kommunene i denne perioden.

I perioden 1990-2005 var 2005 det 6. beste inntektsåret for kommunene (faktisk slått av 2004, også et Bondevik II-år). I perioden 2005-2013 har 2005 vært det 3. beste inntektsåret for kommunene.

Gjennomsnittet 1990-2013 har vært 2,4 prosent vekst, ett prosentpoeng mindre enn veksten i 2005.

SMILER: Hun ble kalt Jern-Erna, men hvor stram var egentlig kommuneøkonomien da Erna Solberg var statsråd? HÅVARD BJELLAND (ARKIV)


Rate: Feil

Påstand: «Husker du at 2005 var et av kommunenes beste inntektsvekstår?»

Kilde for påstand: Erna Solberg på Twitter, 17. juli 2013

Vår konklusjon: Den reelle inntektsveksten til kommunene var ett prosentpoeng høyere i 2005 enn gjennomsnittet for perioden 1990-2013. Slik sett har Erna Solberg helt rett i at 2005 var et godt inntektsår for kommunene. Når Solberg sier at 2005 var et av de beste årene, kommer det an på hva du sammenligner med. Sammenligner du med årene 2000-2004, er utsagnet helt rett. Men Høyre selv tar utgangspunkt i 1990. Da kommer 2005 ut som det 8. beste av 23 år. Hva som er «et av de beste» er et definisjonsspørsmål, men du skal ha en meget romslig definisjon for å si at 8. plass er blant de beste. Utsagnet er på tynn is.

Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef