LO-lederen avfeier kritikk fra Israel

Ap vil anerkjenne Palestina, men ikke før i 2017. LO-leder Gerd Kristiansen sier det er på høy tid.

Publisert:

FORDØMMER: Ap fordømmer Israels bygging av bosettinger, som Maale Adumin, nær Jerusalem. Foto: AMMAR AWAD (ARKIV)

— Det mener jeg, dypt og inderlig, sier Gerd Kristiansen.

— Israel reagerer sterkt på dette?

— Man kan ikke bøye seg for en stat som nekter å godta at det finnes et folk som ikke har noe land. Israelerne bør være de første til å innse at man må samarbeide for å finne en løsning, sier Kristiansen.

Israel advarer

Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, advarte i går Ap. Han sa til NTB at en anerkjennelse er «et feilgrep».

Les også

Ap anerkjenner Palestina - med forbehold

— Anerkjennelse vil verken bidra til fred eller reell palestinsk uavhengighet. Tvert imot vil det bare gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Det skaper et falskt inntrykk hos palestinerne om at de kan nå sine mål uten å forhandle med Israel, sa Schutz.Det lyttet ikke Ap til. Et enstemmig landsmøte vedtok i dag en resolusjon som gir en klar marsjordre til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Folkerettsstridige bosettinger

Her står det at «Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en palestinsk stat.» Det betyr at Ap ikke lenger forutsetter en endelig avtale for at de skal anerkjenne Palestina.

Videre heter det i resolusjonen:

«Hvis det ikke har skjedd en reell en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Om dette ikke har skjedd innen 2017, og Arbeiderpartiet får regjeringsansvar, bør Norge anerkjenne en palestinsk stat. «

Frarøver palestinerne

Og det er nettopp de israelske bosettingene Ap kritiserer aller sterkest:

«Problemet er Israels vedvarende okkupasjon av palestinsk land, en okkupasjonspolitikk som frarøver palestinere grunnleggende menneskerettigheter og den folkerettsstridige bosettingen på okkupert land.»

Ap mener at stans av bosettingsaktiviteten er av avgjørende betydning for å lykkes med et fredsspor.

Undergraver

UBØYELIG: LO-leder Gerd Kristiansen sier at man ikke kan bøye seg for Israel. Foto: SCANPIX

«Forhandlinger kan ikke være en anledning til økt bosetting og styrket okkupasjon under mindre internasjonalt press. Den israelske bosettingsekspansjonen ser i dag ikke ut til å ha en ende. Politikken undergraver ikke bare muligheten for en ny fredsprosess, men uthuler i seg selv respekten for internasjonal rett. I en forhandlingsprosess må det settes en tidsfrist for undertegning av en avtale.Israels bygging av bosettinger på okkupert område fortsetter og Israels statsminister utelukker opprettelse av en palestinsk stat. Vi kan ikke godta at denne situasjonen fortsetter uten ende. Det må tas nye internasjonale initiativ til en forhandlet løsning med en tidsfrist. «

700.000 bosettere

Det bor nå rundt 700.000 israelske bosettere i de okkuperte områdene. Bare på Vestbredden er det rundt 120 bosettinger.

I tillegg har høyrenasjonalistiske israelere opprettet over 100 utposter som mangler formell godkjennelse av israelske myndigheter.

Mange av utpostene voktes av israelske soldater. Rundt 300.000 av bosetterne bor i blokker som omkranser Øst-Jerusalem.

Bosettingene er opprettet i strid med den fjerde Genève-konvensjonen, der det i artikkel 49 heter: «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Ved siden av anerkjennelsen, stiller Ap stiller nå fire hovedkrav:

• Israel må stanse utbyggingen av bosettinger og annektering av palestinsk land.

• Okkupasjonen og blokaden av Gaza må opphøre.

• Rakettangrepene mot Israel må opphøre.

• Det bør ikke handles med varer og tjenester produsert på okkupert område.

Publisert: