Den norske blasfemiparagrafen er historie

Blasfemi er fra nå av tillatt i Norge. Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Paragrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005 som en del av den nye straffeloven, men den nye straffeloven har ikke trådt i kraft, på grunn av IT-problemer i politiet.

Etter angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris 7. januar i år, mente imidlertid stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen at det trengtes strakstiltak.

Uheldige signaler

«Selv om eksistensen av blasfemiparagrafen selvsagt ikke legitimerer vold, underbygger denne paragrafen etter forslagsstillernes mening en oppfatning om at religiøse ytringer og symboler har krav på et spesielt vern mot ytringer. Dette er meget uheldige signaler å sende, og det er på tide at samfunnet tydelig står opp for ytringsfriheten, også i religiøse spørsmål,» skrev de to i forslaget som ble levert 10. februar.

Den nå opphevede paragraf 142 i straffeloven lød slik:

«Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder»

— Kulturelt selvmord

Redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisen Norge IDAG sier til Vårt Land at fjerningen av paragrafen er et kulturelt selvmord.

— Når Høyre og Fremskrittspartiet viser til at ytringsfriheten blir truet av angrepet på satiretidsskriftet Charlie Hebdo, så er det som å hente et argument fra langtvekkistan, sier han.

— Det er et symbol på det kulturelle selvmordet vi nesten har fullført. I dag har vi ingen verdibasis. Selv om Grunnloven slår fast at kristendommen og humanismen utgjør grunnlaget for staten, så er innholdet borte, sier Sæle.

Den siste som ble tiltalt for blasfemi i Norge, var forfatteren Arnulf Øverland i 1933, etter å ha holdt foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage» i Det Norske Studentersamfund. Han ble frikjent samme år.

Den siste som ble dømt for blasfemi i Norge var Arnfred Olsen i 1912. Han ble dømt for artikkelen «Den store humbug. De «kristnes» julehelg,» i bladet Fritenkeren.

Publisert: