Rapport åpner for å avvikle spillmonopolet

Lotteritilsynet holder i en ny rapport døren åpen for at den beste løsningen kan være å la Norsk Tipping få konkurranse fra utenlandske aktører.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

I rapporten heter det at dagens monopolmodell vil være den beste hvis man klarer å stenge utenlandske aktører ute, skriver Dagens Næringsliv.

Men man er ikke i nærheten av å klare det i dag, påpeker tilsynet, og viser til at utenlandske aktører nå har en markedsandel på 60 prosent på nett i Norge. Derfor kan den beste løsningen være å avvikle spillmonopolet, gitt at de utenlandske selskapene retter seg etter norske myndigheters krav, mener Lotteritilsynet.

— Vi har vært tydelige på at enerettsmodellen i utgangspunktet gir best beskyttelse. Dersom vi ikke lykkes med å opprettholde monopolet, peker vi på hva som skal til for at lisenssystemet blir like ansvarlig som et monopol. Vi konkluderer ikke i noen retning, men har gitt et bakgrunnsteppe for dem som skal ta avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.

To utredninger

Rapporten er den andre av to utredninger som kan avgjøre spillmonopolets framtid. Regjeringen tok i Sundvolden-erklæringen til orde for å utrede en ordning der utenlandske spillselskaper kan få lisens i Norge. I realiteten vil det bety slutten på spillmonopolet som Norsk Tipping i dag har.

Den første av de to utredningene kom tidligere i år og vurderte hvorvidt en lisensordning vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Rapporten konkluderte blant annet med at staten og frivilligheten vil tape 66 millioner kroner i året hvis utenlandske spillselskaper får slippe til.

Høringsforslag

Kulturdepartementet skal blant annet på bakgrunn av disse to rapportene konkludere om hva slags forslag regjeringen skal sende ut på høring.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har tidligere sagt til DN at det viktigste argumentet for å videreføre dagens monopolordning er å føre en ansvarlig politikk som ikke gjøre at flere blir spillavhengige.

Publisert: